Mapování těla a rizik v rámci prevence muskuloskeletálních nemocí

Jedním ze způsobů zapojení zaměstnanců do vyhledávání a hodnocení rizik jsou interaktivní metody mapování těla a mapování rizik. Tento druh mapování se využívá ke shromažďování informací o zdravotních problémech zaměstnanců pomocí vizuálních snímků s cílem upozornit na časté problémy za účelem dalšího šetření nebo opatření, které slouží jako alternativa například k dotazníkům.

Mapování těla a mapování rizik jsou obzvláště užitečné metody k získání informací o příznacích muskuloskeletálních nemocí (MSD – Musculoskeletal Disorders) souvisejících s riziky na pracovišti, které poskytují základ pro skupinovou diskusi.

Tyto interaktivní techniky se zpravidla používají při poradách nebo workshopech se skupinou zaměstnanců, kterým umožňují diskutovat o pracovišti, jeho vlivu na jejich zdraví a zlepšeních, která lze učinit.

Mapování zaměstnancům také umožňuje rozeznat, zda jejich problém skutečně souvisí s prací. Je možné, že konkrétní bolestí trpí jeden člověk, jestliže však mapování těla ukáže, že tuto bolest sdílí všichni, svědčí to o její pravděpodobné souvislosti s prací. Výsledky poté mohou být podkladem pro hodnocení rizik a následné přezkumné procesy.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) organizuje v letech 2020–2022 celoevropskou kampaň za účelem zvýšení povědomí o muskuloskeletálních poruchách (MSD) souvisejících s prací a o důležitosti jejich prevence. Cílem je povzbudit zaměstnavatele, zaměstnance a další zúčastněné strany při společné práci k prevenci MSD a rovněž podporovat dobrou muskuloskeletální kondici zaměstnanců v EU.

Více informací naleznete v informační publikaci zde.

 

Zdroj: EU-OSHA