Ministryně Maláčová jednala se zástupci seniorů o prioritách v oblasti seniorské politiky

V úterý 14. srpna 2018 přijala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zástupce seniorských organizací, aby si vyslechla jejich názory a osobně jim představila svoje priority, které se týkají péče o seniory, proseniorské politiky a politiky stárnutí.

Ministryně zúčastněným zástupcům organizací Rada seniorů ČR, Senioři České republiky, Život 90 a Česká asociace pečovatelské služby zdůraznila svůj zájem o seniorskou problematiku a poukázala na přednosti vládního návrhu novely na zvýšení důchodů a vysvětlila nevýhody, které vidí v návrhu senátorském. Zúčastnění se shodli, že je třeba dále rozvíjet oblast zdravotně-sociálního pomezí, která se seniorů týká, ale také oblast neformální péče a dobrovolnictví. Zástupci seniorů také upozornili ministryni, že by měl stát lépe využívat aktivního potenciálu této skupiny obyvatel.

Ministryně Jana Maláčová přítomné ujistila, že se bude výrazně angažovat v oblasti zlepšení podmínek života pro české seniory a seniorky a přislíbila svoji věcnou spolupráci se všemi aktivními partnery z této oblasti. Na závěr se ministryně se zástupci seniorů dohodla na pravidelném čtvrtletním setkávání.