Českomoravská záruční a rozvojová banka nově nabízí pro sociální podniky bezúročné provozní financování

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) rozšiřuje od začátku srpna možnosti využití programu S-podnik. Bezúročné úvěry, které tento program nabízí, mohli doposud čerpat pouze malé a střední sociální podniky na investice, od prvního srpna z nich mohou hradit i své provozní výdaje.

Čtěte více

SÚIP: Počet zjištěných případů nelegálního zaměstnávání cizinců se meziročně nezměnil. Většinu tvoří občané třetích zemí

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) seznámilo členy vlády s obsahem a závěry každoročně předkládané zprávy o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců. Informovanost, spolupráce, funkční migrační systém, dále pak dobře nastavená metodická, organizační a provozní opatření mohou pozitivně ovlivnit a zmírnit nelegální zaměstnávání cizích státních příslušníků, ale i občanů ČR a EU.

Čtěte více

Sladění práce a rodiny podporuje více než polovina zaměstnavatelů

Polovina rodičů nezvažuje při plánování nastavení péče dlouhodobé  kariérní dopady. Největší vliv na rozhodování, zda na rodičovské dovolené zůstane matka nebo otec a také, jak dlouho, mají podle rodičů finanční důvody (43 %). Stejný názor mají i zaměstnavatelé. V rychlejším návratu a sladění práce a rodiny je podporuje více než polovina zaměstnavatelů. Čtěte více

Meziroční vývoj platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zveřejnil na svých stránkách údaje za rok 2019 týkající se zdravotnictví a sociálních služeb, podle kterých v obou segmentech došlo shodně k nárůstu průměrného měsíčního platu zhruba o 9 % (zdravotnictví + 9,5 %, soc. služby + 8,7 %). Čtěte více