Vzdělávací kurz pro pracovníky obcí a úřadů práce na podporu sociální práce s neformálními pečujícími

Fond dalšího vzdělávání v rámci projektu „Podpora neformálních pečujících II.“ připravuje pro sociální pracovníky veřejné správy – především pro sociální pracovníky úřadů práce a obecních úřadů – nabídku kurzů dalšího vzdělávání zaměřeného na podporu sociální práce s neformálními pečujícími. Kurz v celkovém rozsahu 24 hodin (3 vyučovací dny, prezenční forma) se zaměří na možnosti vhodné podpory neformálně pečujících a pro účastníky bude zdarma.

Čtěte více

Semináře “Senioři v dluzích a exekucích” – podzim 2017

prst a otazníkSvaz měst a obcí České republiky pořádá společně s právní poradnou Iuridicum Remedium semináře určené zaměstnancům obcí, kteří přicházejí do styku se seniory, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi. Vhodné jsou také pro veřejné opatrovníky. V Praze se uskuteční 1. prosince a v Ostravě 15. prosince 2017.

Seminář se zaměří na problematiku dluhů a exekucí se zvláštním zřetelem na problémy seniorů. 

Čtěte více

Konference pro rodinné pečující v Olomouci

párZajímá vás, jaké jsou příčiny demence, jestli je možné se jí aktivně bránit, jak s člověkem s demencí komunikovat, jaké jsou vhodné denní aktivity, jak manipulovat s nemohoucím člověkem, jakou pomoc nabízí český sociální systém a v neposlední řadě, jak pečovat sám o sebe? Pak je konference Život s Alzheimerovou nemocí a dalšími formami demence, která proběhne 14.

Čtěte více

Pozvánka na konferenci Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

konf.Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci společně s Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR a InternetPoradnou.cz v Olomouci zve na II. ročník odborné konference s názvem „Zdravotní postižení v kontextu sociální práce“.
Konference bude tematicky zaměřena zejména na neformální péči, poradenství, rodinnou politiku a dobrovolnictví.
Čtěte více