Zveme vás na mezinárodní konferenci “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů” (Praha, Holiday Inn, 11. prosince 2018)

Zveme Vás na mezinárodní konferenci “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů”, která se uskuteční v úterý 11. prosince 2018 od 9.30 hod. v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre v Praze (viz mapa níže). Konference se koná pod záštitou pana Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a pana Jiřího Horeckého, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Čtěte více

Seminář Kvalitativní metody ve výzkumu

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.  zve na pracovní seminář „Kvalitativní metody ve výzkumu IV.“, který se uskuteční 6. prosince 2018 od 9:30 do 18:00 hod. v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

Program je určen jak pro odborníky, kteří se věnují výzkumu současné společnosti a využívají kvalitativní metody, tak i pro studenty či doktorandy, kteří své výzkumy teprve připravují.

Čtěte více

Pozvánka na informačně vzdělávací semináře pro pečující

Fond dalšího vzdělávání (FDV) zve na informačně vzdělávací semináře pro neformální pečující. Semináře jsou určeny hlavně (avšak nejen) pečujícím, kteří s péčí začínají a potřebují se zorientovat v existující podpoře. Pečujícím budou předány informace, jak postupovat a kam se obrátit při zahájení péče, jaké existují možnosti finanční a institucionální podpory pečujících, jaké profesionální služby s péčí mohou pomoci (s ohledem na situaci v regionu) a praktické tipy, jak péči co nejlépe zorganizovat a zvládat. 

Čtěte více

Konference reformy psychiatrické péče: Kde jsme teď a kam směřujeme?

Reforma psychiatrické péče se nyní přesouvá z plánovací etapy do realizační fáze. Úspěšně se otevřelo prvních pět center duševního zdraví, v nemocnicích se připravují transformační plány a multidisciplinární týmy jsou připraveny na vzájemnou spolupráci. Jak přesně ke změnám dochází? Kdo jsou jejich klíčoví aktéři?

Čtěte více

Noc venku v Praze 2018

Milí příznivci lidí bez domova, a hlavně Vy ostatní, kteří byste se o problematice bezdomovectví chtěli dozvědět víc, přijměte naše pozvání na Noc venku 2018 v Praze, kde lidé bez domova budou v centru dění. Noc Venku v Praze pořádá iniciativa Bezdomovci, lidé jako my spolu s Architekti bez hranic, Skautský institut, Institut plánování a rozvoje Prahy – IPR, Armáda spásy Praha, Sociální služby, Charita Česká republika, NADĚJE, pobočka Praha, Přestupní stanice, Jako doma, K srdci klíč, Nový Prostor, Pragulic, Místní místním, KRISA – Kritická sociální akce. 

Čtěte více

Výzvy evropské/české kardiologie a paliativní péče

Kraj Vysočina ve spolupráci se sekcí Geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP Vás zve na konferenci “Výzvy evropské/české kardiologie a paliativní péče”, která se koná 2. listopadu 2018 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina (Kongresový sál), Žižkova 57, Jihlava (viz pozvánka a registrace). 

Čtěte více