Záznam webináře: Dopad koronakrize na dlouhodobou péči o seniory a pečující: zkušenosti z ČR a USA

Webinář se uskutečnil ve čtvrtek 17. prosince 2020 od 15.00 do 17.00 hod. Hosty webináře byli geriatr a imunolog profesor George Kuchel z USA (viz přednáška a prezentace), prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký (viz přednáška a prezentace), socioložka Olga Starostová z projektu Pečuj doma Diakonie ČCE (viz přednáška a prezentace) a ředitel Inclusion Europe Milan Šveřepa (viz příspěvek). Celý záznam naleznete níže a na našem youtube kanále.

Vystupující:

George KuchelGeorge A Kuchel, MD CM, FRCP je profesor a ředitel UConn Center on Aging, University of Connecticut, vedoucí geriatr UConn Health, redaktor Journal of the American Geriatrics Society (JAGS). Přednáší mimo jiné pro American Federation for Aging Research (AFAR) (Americká federace pro výzkum stárnutí). Narodil se v Československu. V roce 1968 emigroval přes Rakousko do Kanady. Kromě angličtiny mluví česky, slovensky, maďarsky nebo francouzsky.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA pracuje v sociálních službách od r. 1999 jako ředitel Farní charity Tábor, později od r. 2003 jako ředitel G-centra Tábor. Od r. 2007 do současné doby je prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a od r. 2013 prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. V roce 2018 se stal současně prezidentem Evropské sítě pro stárnutí (European Ageing Network) a v r. 2017 viceprezidentem Sociálních zaměstnavatelů (Federation of Social Employers Europe). Je členem výkonné rady světové asociace Global Ageing network. Je členem: Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rady vlády pro veřejnou správu, Rady vlády pro duševní zdraví, Rady kvality ČR, Rady vlády pro hospodářskou a sociální dohodu.

Olga Starostová je socioložka, která pracuje v Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE a aktivitě Pečuj doma jako odborný garant. Věnuje se problematice podpory neformálních (rodinných) pečujících a mezinárodní spolupráci v této oblasti a dalších oblastech souvisejících se stárnutím populace, včetně tématu bydlení seniorů a integrovaných podpůrných služeb na místní úrovni. Je spoluautorkou a editorkou publikací zaměřených na podporu stárnutí v komunitě, dlouhodobou péči a podporované bydlení seniorů se sníženou soběstačností. Externě vyučuje na FHS UK a ETF UK.

Milan ŠveřepaMilan Šveřepa je ředitel Inclusion Europe. Inclusion Europe je evropské hnutí lidí s intelektovým postižením a jejich rodin. V letech 2017-2019 spolu-předsedal EEG, Evropské expertní skupině pro deinstitucionalizaci. Předtím pracoval na deinstitucionalizaci v Česku a dalších zemích, věnoval se plánování sociálních služeb. Za práci v Národním centru podpory transformace sociálních služeb byl oceněn jako Projektový manažer roku 2013. Více o jeho práci v Inclusion Europe. Články a odborné publikace v češtině. Profily na Twitteru nebo LinkedIn.

Webinář se zaměřil na tyto otázky:

 • Co víme o nemoci COVID-19 a jeho prevenci? Kdo čelí největšímu riziku a jakou roli při tom hraje věk?
 • Jaké slabiny nebo naopak příležitosti odkryla koronavirová pandemie?
 • Jak minimalizovat riziko přenosu infekce doma a v sociálních službách bez negativních dopadů na subjektivní kvalitu života?
 • Jak preventivní opatření dopadají na pečující a jejich blízké?
 • Co ukazují zkušenosti ve Spojených státech a České republice? Jakou máte zkušenost s těmito tématy a jak je řešíte?
 • Jaká nová témata se ve vaší praxi kvůli pandemii objevila a v čem vidíte jejich pozitiva?

Východiska a témata k diskusi:

 • Česká zkušenost z “druhé vlny” ukázala, že pobytové služby pro seniory se kvůli nezvládnuté prevenci staly vysoce rizikové pro jejich obyvatele.
 • Reakce státu a institucí vedla k uzavření zařízení dlouhodobé péče pro veřejnost (směrem ven i dovnitř), čímž často způsobily trauma jak starým lidem, tak i jejich příbuzným.
 • Lidé, kteří chodí do práce a současně ještě doma pečují o své blízké ve vysokém věku se dostali ještě pod větší psychický tlak, protože nemohou navštívit nebo se vidět se svými blízkými.
 • Z (ne)rovnováhy mezi ochranou a subjektivními preferencemi se stalo současně etické, právní i zdravotní téma.
 • Covid ukázal na slabiny a rizika nastavení služeb, které dlouhodobě dává přednost ústavní péči před péčí doma.

Webinář uspořádal Institut pro sociální politiku a výzkum ve spolupráci s aliancí Byznys pro společnost (projektem “Starám se a pracuji”) a Českou společností pro gerontologii.

Záznam webináře:

Záznam naleznete také na youtube kanále Byznysu pro společnost, z.s.

Související přednášky:

Webinář se konal ve spolupráci s projektem Podpora pečujících osob na trhu práce, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.