Nejste na to úplně sami: Podívejte se na videospoty pro pečující

Česká společnost pro gerontologii, z.s. v roce 2020 realizovala projekt, v rámci kterého vznikly tři informativní videospoty pro pečující s názvem “Nejste na to úplně sami” (Rady a tipy pro pečující, 1. až 3. díl). Seznamte se s tím, jakou podporu pečujícím nabízí stát, obce, praktický lékař, poskytovatelé služeb nebo organizace pro pečující a jaké existují weby a telefonní linky zdarma pro seniory a pečující.

Videospoty přehlednou a srozumitelnou formou prezentují informace pro ty, kteří již pečují o blízkou osobu, například seniora se sníženou soběstačností nebo člověka se zdravotním postižením, nebo v současnosti řeší, jak takovou péči zajistit a jaké možnosti podpory nabízí stát, obce, sociální a zdravotní služby a neziskové organizace.

V prvním videospotu se dozvíte, na koho se obrátit v případě, že pečujete nebo potřebujete zajistit péči o svého blízkého, s čím vám může poradit sociální odbor a jeho pracovníci, s čím vám poradí praktický lékař, jaké můžete využít sociální služby a o jaké sociální dávky lze žádat. Dozvíte se také, na jaké celostátní linky pro pečující lze zdarma volat a jaké existují užitečné weby pro pečující.

V druhém díle se podrobněji dozvíte, o jaké dávky pro osoby se zdravotním postižením a pečující lze požádat na Úřadu práce ČR, jak podat žádost o dávky jako je příspěvek na péči, mobilitu nebo o průkaz osoby se zdravotním postižením nebo jak probíhá řízení o příspěvku na péči. Dozvíte se také, kam se obrátit, pokud potřebujete poradit, jaká máte práva v zaměstnání, jaké existují úlevy a benefity v zaměstnání a na co máte nárok. Připomenuty jsou užitečné weby pro pečující a bezplatné poradenské linky pro seniory a pečující.

Ve třetím díle jsou představeny organizace a služby pro pečující, krizová a poradenská linka pro seniory a pečující Elpida, zdravotní pomůcky a úpravy bydlení, které zvýší bezpečnost, zkvalitní a usnadní péči. Tipy a rady, jakou podporu a pomoc lze využít, ve videu představují zkušení pracovníci Pečuj doma Diakonie ČCE nebo Alfa Human Services, organizace na podporu rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením. Shrnuty jsou dávky a podpora, o které lze žádat, informace, jak a kam podat odvolání proti rozhodnutí o (ne)přiznání sociální dávky, jaké existují weby pro pečující a další zdroje informací.

Všechny díly naleznete na také na youtube. Pod každým dílem (pod videem) naleznete obsah s odkazy na jednotlivé části videa a informace v něm obsažené.

Další články a informace naleznete na portále www.mapapece.cz. Informace na tomto portále jsou postupně rozšiřovány a aktualizovány.

V případě Vašich podnětů nebo doporučení uvítáme, pokud nám napíšete na adresu info@prostari.cz

Informace a odpovědi na Vaše otázky naleznete také v následujících článcích:

 1. Na co mají nárok pečující osoby?
 2. Co hodnotí posudkoví lékaři?
 3. Jak podat správní žalobu u příspěvku na péči?
 4. Jak probíhá sociální šetření u příspěvku na péči?
 5. Jak se odvolat proti rozhodnutí o příspěvku na péči?
 6. Jak získat dostatečnou dobu pojištění na důchod?
 7. Jaké dávky a pomůcky mohou využít osoby se zrakovým postižením?
 8. Jaké jsou podmínky nároku na pohřebné?
 9. Jaké zdravotnické prostředky pro špatně pohyblivého člověka proplácí pojišťovna?
 10. Kdo má nárok na parkovací průkaz?
 11. Kdo má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením?
 12. Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu?
 13. Kdo může předepsat zdravotnické prostředky pro běžný život v domácnosti?
 14. Kdy za Vás stát zaplatí zdravotní pojištění?
 15. Kolik zaplatíte za sociální služby?
 16. Má praktický lékař povinnost navštívit starého prakticky nepohyblivého pacienta?
 17. Na co mají nárok osoby se sluchovým postižením?
 18. Praktická příručka pro pečující o blízkou osobu
 19. V jaké výši přispívá VZP na sluchadla?
 20. VZP: Jak je to s nárokem diabetiků na glukometr a diagnostické proužky?
 21. VZP: Příbuzní nemají v souvislosti s úmrtím blízké osoby žádnou povinnost
 22. Za jakých podmínek můžeme dostat polohovací lůžko pro nepohyblivého člena rodiny, o kterého chceme pečovat doma?

 

Videospoty byly zpracovány díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“.