Kolik zaplatíte za sociální služby?

Sociální služby jsou upraveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Poskytují se buď zdarma nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. Maximální výše úhrad je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Zdarma se podle výše uvedeného zákona poskytují tyto sociální služby:

 • sociální poradenství,
 • raná péče,
 • telefonická krizová pomoc,
 • tlumočnické služby,
 • krizová pomoc,
 • služby následné péče (kromě ubytování a stravy),
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • terénní programy,
 • sociální rehabilitace (kromě ubytování, stravy a hygieny),
 • sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
 • služby sociálně terapeutických dílen (kromě stravy),
 • sociální služby intervenčních center.

Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby. Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.

Následující tabulka uvádí přehled úhrad nákladů u vybraných typů sociálních služeb.

Sociální služba Úhrada
Osobní asistence max. 130 Kč/hod
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
celodenní strava

oběd

ubytování

úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

170 Kč

75 Kč

max. 210 Kč/den

max. 210 Kč/den

Domovy pro seniory
celodenní strava

oběd

ubytování,

úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

170 Kč

75 Kč

max. 210 Kč/den

max. 210 Kč/den

Domovy se zvláštním režimem
celodenní strava

oběd

ubytování

úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

170 Kč

75 Kč

max. 210 Kč/den

max. 210 Kč/den

Týdenní stacionáře
celodenní strava

oběd

ubytování

úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

170 Kč

75 Kč

max. 210 Kč/den

max. 210 Kč/den

Denní stacionáře
celodenní strava

oběd

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při použití WC

pracovně výchovná činnost

nácvik a upevňování motorických, psych. a soc. schopností a dovedností

vytvoření podmínek pro zajišť. přiměř. vzdělávání nebo prac. uplatnění

pomoc při kontaktu s rodinou a při sociálním začleňování

socioterapeut. činnosti, rozvoj osob. a soc. dovedností podporujících soc. začl.

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

170 Kč

75 Kč

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

Pečovatelská služba
celodenní strava

oběd

dovoz nebo donáška jídla

velký nákup

praní a žehlení, 1 kg prádla

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

pomoc při prostorové orientaci

samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při základní péči o vlasy a nehty pomoc při použití WC

pomoc při přípravě jídla a pití

příprava a podání jídla a pití

běžný úklid a údržba domácnosti

pomoc při zajištění velkého úklidu, úklidu po malování ap.

donáška vody

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

běžné nákupy a pochůzky

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

doprovázení dospělých do školy, škol. zař., zaměst., lékaři, veř. institucí a služeb

170 Kč

75 Kč

30 Kč

115 Kč

70 Kč

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

max. 130 Kč/hod

 

Zdroj: ISPV