Rodiče mají právo doprovázet své nezletilé děti v průběhu hospitalizace

U dětí mladších 6 let musí nemocnice umožnit pobyt rodičů, nebo zákonných zástupců, a to bez ohledu na pohlaví rodičů. Tato povinnost vyplývá ze zákona o zdravotních službách. Přesto úřad veřejné ochránkyně práv řešil případ, kdy nemocnice odmítla poskytnout pobyt s dvěma malými dětmi jejich otci. Za přijatelný nemocnice považovala pouze pobyt matky nebo babičky. Takový postup však podle ombudsmanky odporuje právu na rovné zacházení.

Rodiče se dostavili se svými dvěma malými dětmi (necelé 2 roky a 3,5 let) do nemocnice na plánovanou operaci obou dětí. Byli předem domluveni s nemocnicí, že s dětmi zůstane po operaci jejich otec. Na pediatrickém oddělení, kde měly s otcem zůstat, však nebyl dostatek místa. Byli proto přesunutí na oddělení ORL. Ve volném pokoji byla tou dobou již „ubytována“ matka s dítětem. Nemocnice poukázala na svou povinnost zajišťovat hospitalizaci pacientů odděleně dle pohlaví. Z tohoto důvodu nedovolila otci, aby s dětmi zůstal a nabídla tuto možnost matce, případně babičce. Otci byl nabídnut pobyt na nedaleké ubytovně.

Rodičům doprovázejících děti není poskytována zdravotní péče ani zdravotní služby. Proto jejich pobyt nelze považovat za hospitalizaci a je osobně nelze označit za pacienty. Nemocnice proto nemohou bez dalšího uplatnit pravidlo o povinnosti oddělené hospitalizace žen od mužů v samostatných pokojích. Zákon o zdravotních službách stanoví právo dětí na přítomnost zákonných zástupců a povinnost poskytovatelů lůžkové péče umožnit jejich pobyt spolu s hospitalizovanými nezletilými pacienty.

Samozřejmě také není možné přehlížet aspekt možného zásahu do soukromí a intimity žen a mužů, kteří spolu mají sdílet společný pokoj při doprovodu dětí. Je namístě zjišťovat jejich názory na tuto variantu. Pokud by s tím nesouhlasili, je nutné hledat další možnosti, které však musí pamatovat na skutečnost, že na prvním místě je zájem dětí.

Více informací.

 

Zdroj: ochrance.cz

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.