ČSÚ: Ve všech krajích podstatně vzrostl počet pracujících s vyšším stupněm vzděláním

V průběhu dvaceti let rychle rostl počet pracujících v krajích ČR s terciárním vzděláním. Zároveň se výrazně snížil počet pracujících se základním vzděláním a prakticky ve všech krajích i počet pracujících se středním stupněm vzdělání bez maturity. Struktura zaměstnanosti podle stupně dokončeného formálního vzdělání se však mezikrajsky významně liší.

V roce 2015 pracovalo v ČR celkem 4 631 tis. osob ve věku 25–64 let. Od roku 1995 se jejich počet zvýšil o 540 tis. Přitom výrazně klesl počet osob v tomto věku se základním vzděláním o 322 tis., a snížil se i počet pracujících se středním vzděláním bez maturity (především vyučení) o více než 158 tis.

Při obecně rychlém růstu úrovně formálního vzdělání však přetrvávají značné rozdíly v podílu jednotlivých stupňů formálního vzdělání pracujících na zaměstnanosti v krajích. Podíl pracujících se základním vzděláním, resp. bez vzdělání, je ve většině krajů již velmi nízký, ale ve dvou krajích regionu Severozápad je stále relativně vysoký. V Ústeckém kraji dosahoval v roce 2015 více než 7 % všech zaměstnaných ve věku 25–64 let, v Karlovarském kraji se dokonce blížil 9 %. V deseti krajích byla stále nejčetnější skupina pracujících se středním vzděláním bez maturity, především vyučených. Nižší než celostátní průměr je jejich zastoupení především ve dvou krajích, a to v Jihomoravském kraji a v Praze. Srovnatelné za všechny kraje jsou podíly pracujících se středním vzděláním s maturitou.

V Praze jsou absolventi terciárního vzdělání nejčetnější skupinou pracujících, převyšují jak počet pracujících s maturitou, tak počet pracujících bez maturity. Naproti tomu v regionu Severozápad je podíl pracujících vysokoškoláků s bydlištěm v tomto regionu téměř třikrát nižší než v Praze. Velmi nízký je i v Kraji Vysočina.

 

Struktura 25–64letých pracujících podle dosaženého stupně vzdělání v krajích svého obvyklého bydliště v roce 2015 v  %

Území Dosažený stupeň vzdělání CZ-ISCED 2011
základní a bez vzdělání střední bez maturity (vč. vyučených) střední s maturitou vysokoškolské
v %
Česká republika 3,7 35,5 36,8 24,0
Kraj        
Hl. m. Praha 2,6 17,1 38,6 41,7
Středočeský 2,7 35,4 38,5 23,3
Jihočeský 3,3 40,1 36,8 19,8
Plzeňský 5,4 38,7 36,0 19,9
Karlovarský 8,6 41,6 36,2 13,6
Ústecký 7,2 39,9 37,0 15,9
Liberecký 5,2 39,8 36,6 18,4
Královéhradecký 3,7 37,9 38,1 20,2
Pardubický 3,2 40,3 36,8 19,8
Vysočina 2,6 43,2 37,2 17,0
Jihomoravský 2,9 31,7 36,2 29,2
Olomoucký 3,0 41,1 33,4 22,4
Zlínský 2,8 41,9 33,8 21,5
Moravskoslezský 3,7 38,4 36,1 21,8

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil

 

Zdroj: Český statistický úřad

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.