Jitka Chalánková (ODS): Navrhnu, aby opatrovnické soudy znaly minulost poručníků. Případ utýrané Valerie se nesmí opakovat

S návrhem, aby opatrovnické soudy mohly zjistit úplnou trestní minulost žadatelů o opatrovnictví dětí nebo jinak zranitelných osob, vystoupí v Senátu v souvislosti s projednáváním novely trestního zákoníku senátorka Jitka Chalánková. Reaguje tak mimo jiné na veřejně známý případ nezvěstné a pravděpodobně utýrané Valerie. Ta byla soudem svěřena do péče své babičky, přestože ta byla již v minulosti odsouzena za brutální týrání vlastních dětí. O této skutečnosti však soud nevěděl.

V současné době totiž mohou opatrovnické soudy žádat pouze výpis z trestního rejstříku, který však neobsahuje již zahlazené tresty. Stále proto hrozí, že soud svěří dítě do péče někomu, komu by je se znalostí jeho trestní minulosti rozhodně nesvěřil. Nově by opatrovnické soudy mohly žádat i tzv. opis, aby mohly zjistit celou trestní minulost žadatelů a měly možnost takovým situacím předcházet.

„Považuji tuto věc za velmi urgentní. Protože ministerstvo spravedlnosti doposud nevystoupilo s vlastním návrhem řešení, rozhodla jsem se návrh předložit v souvislosti s projednáváním jinak dobře připravené novely trestního zákoníku,“ uvedla Chalánková.

Ta považuje případ malé Valerie za alarmující a podivuje se nad liknavostí, se kterou příslušné orgány na jeho okolnosti reagovaly. Svůj návrh nicméně nesměřuje pouze na případy, kdy se do péče cizí osoby svěřují děti, ale počítá i s případy osob, které jsou omezené na svéprávnosti.

„Pozměňovací návrh technicky rozšiřuje okruh orgánů, kterým smí být vydán opis z rejstříku trestů, o soudy rozhodující v opatrovnických věcech. Návrh je formulován tak, aby se týkal nejen dětí, ale i osob, jejichž svéprávnost má být omezena a mají být svěřeny do péče opatrovníka. Tedy obecně všech osob zranitelných v důsledku toho, že jejich záležitosti vyřizuje někdo jiný, kdo tak nad nimi fakticky získá moc,“ konkretizuje obsah návrhu Chalánková.

Pokud by se Senát rozhodl nepřijímat žádné pozměňovací návrhy a novelu trestního zákoníku schválil ve znění předloženém Sněmovnou, předloží Jitka Chalánková svůj návrh formou samostatné novely.

 

Zdroj: Občanská demokratická strana