Nově si rodiče mohou zvolit čerpání rodičovského příspěvku skutečně svobodně

Dne 21 června 2017 byla podepsána novela zákona o státní sociální podpoře prezidentem ČR. Tato novela přináší rodinám s dětmi hned několik pozitivních zpráv.

Rychlejší vyčerpání rodičovského příspěvku

Rodiče si budou moci zvolit rychlejší čerpání rodičovského příspěvku dle vlastních preferencí, což pozitivně ovlivní nejen jejich příjmy v době péče o malé dítě, ale rovněž podpoří otce v zapojení do péče. Právě muži jsou často hlavními živiteli rodiny vzhledem k vyšším příjmům, které jsou dány i velkými platovými rozdíly mezi ženami a muži. „Dosud mohli rodiče čerpat maximálně 11 500 korun měsíčně, nově by mohlo jít až o cca 32 tisíc korun u pracujících rodin s vyššími příjmy. Novela tak pomůže rodičům, kteří se chtějí vrátit co nejdříve do práce,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová. Částku rodičovského příspěvku ve výši 220 000 korun si budou moci rodiče vyčerpat za kratší dobu než v současnosti – v případě nejvyšší možné měsíční výše příspěvku již v šesti měsících.

Volba pro rodiče, kteří dříve neměli možnost výši dávky ovlivnit.

Zavádí se i možnost volit výši čerpání dávky i pro rodiče, jimž nelze stanovit denní vyměřovací základ, jedná se především o studenty, osoby samostatně výdělečně činné, které si nehradí nemocenské pojištění a také nezaměstnané. Ti si budou moci nově volit čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 korun a zkrátit si tak dobu čerpání na tři roky.

Infografika: Novelizace státní sociální podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšší přídavek na dítě a pro více rodin

Na přídavek na dítě dosáhne více rodin, zvyšuje se koeficient rozhodného příjmu z 2,4 na 2,7násobku životního minima. Rodinám, kde rodiče pracují, či čerpají dávky nemocenského pojištění nebo podporu v nezaměstnanosti, se zvýší přídavky o 300 korun na 800, 910 a 1000 korun měsíčně podle věku dítěte.

Rodiny s vícerčaty si polepší Rodiče vícerčat budou moci čerpat vyšší rodičovský příspěvek, namísto současných 220 000 korun (celková částka příspěvku) půjde nově o 330 000 korun. Zvyšuje se rovněž daňové zvýhodnění na první dítě o 150 korun měsíčně na 15 204 korun ročně.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

(foto: pixabay.com)