Otcovskou dovolenou budou moci tatínci využít od příštího roku

 Otcové dostanou možnost od února příštího roku využít týdenní volno v období šesti týdnů po narození potomka, během kterého budou dostávat dávku otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora tak bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nárok na dávku bude moci uplatnit i ten otec, jehož dítě se narodilo v období šesti týdnů před účinností zákona, který ji upravuje. Zavedení otcovské poporodní péče přináší novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která byla ve Sbírce zákonů vyhlášena 22. 5. 2017 pod č. 148/2017 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo prosazením otcovského volna zapojení obou partnerů do péče. To má velký význam pro funkčnost rodinných vztahů, kvalitu života celé rodiny, a tím i na rozvoj dítěte. Zapojování mužů do péče o děti a domácnost umožní také proměnu společenských stereotypů, které se projevují například v přístupu žen na trh práce. Žena je často vnímána jako hlavní pečovatelka a naopak muž se ocitá pod tlakem jako hlavní živitel, bez ohledu na to, jaké jsou reálná přání a aspirace konkrétních párů.

Z provedených výzkumů a studií vyplývá zvyšující se zájem otců zapojovat se do péče o dítě. Například podle šetření Otcovská 2015, které provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, byly dvě třetiny dotázaných rodičů dětí do šesti let věku toho názoru, že by otec měl ještě nějaké další volno na péči o dítě mít, přes polovinu z nich projevilo zájem o týdenní poporodní otcovské volno a čtvrtina z nich dokonce o delší volno.

 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

(foto: pixabay.com)