Jak by podle Vás měla vypadat budoucnost EU?

Čtyři měsíce poté, co komise představila  bílou knihu o budoucnosti Evropy, nabývá diskuze o její budoucnosti na obrátkách. Doposud se uskutečnilo více než 1750 akcí, do kterých se zapojilo přes 30 milionů občanů.

Občané mohou své názory vyjadřovat i nadále, a zejména do 13. září 2017, kdy předseda Juncker přednese svůj projev o stavu Evropské unie a představí svou vizi o budoucnosti Evropy.

Souvislosti

Svou bílou knihou o budoucnosti Evropy Komise 1. března 2017 otevřela celoevropskou debatu, z níž by měla vzejít vize občanů i politických představitelů o EU s 27 členy. Bílá kniha předkládá pět scénářů vývoje Unie do roku 2025:

  • Pokračování v dosavadní praxi“: EU27 pokračuje v plnění pozitivního reformního programu,
  • Pouze jednotný trh“: EU27 se zaměří na jednotný trh, neboť členské státy nejsou schopny se dohodnout na stále větším počtu oblastí politiky,
  • Státy, které chtějí, dělají více“: EU27 pokračuje jako doposud, ale členské státy, které mají zájem, mohou v určitých oblastech spolupracovat více,
  • Dělat méně, zato efektivněji“: Unie se zaměří na vybrané oblasti politiky, kterými se bude zabývat intenzívněji a bude o nich jednat rychleji, zatímco v jiných oblastech bude méně aktivní,
  • Dělat mnohem více společně“: členské státy se rozhodnou sdílet více pravomocí, zdrojů a rozhodování ve všech oblastech.

O 5 scénářích můžete hlasovat níže.

[yop_poll id=”1″]

 

Scénáře zahrnují celou škálu možností a jejich výsledky se liší podle dané oblasti politiky. Jsou svou povahou pouze ilustrativní a vzájemně se nevylučují, ani nejsou vyčerpávající.

Komise předložila také několik diskusních dokumentů týkajících se hlavních otázek evropské budoucnosti: 1) rozvíjení sociálního rozměru Evropy, 2) prohloubení hospodářské a měnové unie, 3) využití potenciálu globalizace, 4) budoucnosti evropské obrany a 5) budoucnosti financí EU.

Předseda Juncker o těchto oblastech podrobněji pohovoří ve svém projevu o stavu Unie v září 2017, na což navážou první závěry Evropské rady v prosinci 2017. Díky tomu bude možné přijmout rozhodnutí o směřování Unie včas před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2019.

 

Další informace

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

 

(foto: pixabay.com)