Pozvánka: Týrání, zneužívání a zanedbávání starších dospělých – diagnostika a detekce

Gerontologický institut zve k účasti na kurzu “Týrání, zneužívání a zanedbávání starších dospělých diagnostika a detekce“.  Kurz bude probíhat virtuálně ve dnech 30. listopadu a 8. prosince 2021 v rámci projektu Komplexní řešení seniorského abusu.  Kurz je pro registrované účastníky zdarma.

Lektoři: Doc. Ludmila Čírtková, MUDr. Zdeněk Kalvach, MgA. Jan Lorman

Kurz 1. část: 30. listopadu 2021 (10:30 – 17:30)

1. Definice – Typologie

 • Definice EAN
 • Příznaky, projevy špatného jednání se staršími dospělými
 • Výskyt v ČR a ve světě
 • Pojetí „nevhodného jednání vůči starším dospělým” v Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí

2. Detekce a diagnostika špatného zacházení

 • Domácí násilí a špatné zacházení v pobytových službách
 • Rizikové faktory
 • Obtíže detekce špatného zacházení u seniorů
 • Metody detekce
 • Lékařská diagnostika a detekce

3. Zkušenosti a dobrá praxe

Kurz 2. část: 8. prosince 2021 (9:30 – 16:30)

4. Domácí násilí, stalking, predikce násilí

 • Projevy násilí
 • Cyklus násilí (střídání incidentů a klidových fází) a také permanentní tlak
 • Trvalá asymetrie vztahu (ve vztahu jsou jasně rozdělené role na osobu násilnou a na  osobu ohroženou).
 • „Otevírání dveří” domácího násilí
 • Typologie oběti a pachatele

5. Kazuistický seminář

Více informací (přímý odkaz na registraci zde)