Pozvánka na virtuální diskusi/interaktivní seminář – Osamělost seniorů

Gerontologický institut, o.p.s. zve na virtuální diskusi/interaktivní seminář k tématu osamělosti seniorů, který se uskuteční online dne 22. června 2021 od 9.30 do 13.30 hodin. Účast na semináři je zdarma. Zájemci se mohou registrovat prostřednictvím formuláře zde.

Program:

9:30 – 10:45
Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D. – Ústav populačních studií FSS MU
Úvod do osamělosti (co je osamělost, z čeho vychází, jaké jsou důsledky)

10:45 – 11:00 – přestávka
11:00 – 12:00 – film a diskuse
12:00 – 12:15 – přestávka

12:15 – 13:30
Mgr. Tereza Hacová – ŽIVOT90
Jak pomoci klientovi s osamělostí (jak se ptát, jak najít své možnosti a hranice, kam odkázat klienty)

Lucie Vidovićová je socioložka a sociální gerontoložka. Působí jako odborná asistentka na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a je spoluzakladatelkou pracovní skupiny “Centrum pro výzkum stárnutí” tamtéž. V současné době vede mezinárodní konsorcium sedmi evropských zemí, které se zabývá zdroji a důsledky osamělosti a vyloučení ze sociálních vztahů u seniorek a seniorů (projekt GENPATH). Byla neformální pečující a ví jak vypadá dekubitus.

Tereza Hacová je psycholožka působící v neziskové organizaci Život 90, kde se snaží seniory a seniorky doprovázet na cestě osamělosti. Tímto tématem se zabývá i jako metodička a snaží se pomoci nastavit procesy v Životě 90 tak, aby byla organizace co nejvíce nápomocná klientům s osamělostí.