Pozvánka na panelovou diskusi: Život s Covidem-19 – Ochrana zdraví, podpora imunity a psychické odolnosti při mimořádných situacích

Gerontologický institut, o.p.s./ ŽIVOT 90, z.ú. Vás zvou na panelovou diskusi, která se koná 24. června 2021 od 14:00 do 16:00 hodin v Divadle u Valšů na Praze 1 v rámci projektu Informační servis v době Covidu-19 pro ohrožené seniory a pečující. Účast je zdarma, kapacita je limitovaná, prosíme proto o registraci zde.

Budeme rádi, když se připojíte k diskusi o udržení psychické pohody a zdraví v případech ohrožení seniorů za mimořádný situací (nejen v době pandemie Covidu-19, ale i jiných infekčních chorob, či např. kalamit atd.). Diskuse se zaměří mimo jiné na očkování, posilování imunity, udržení režimu, pohybu, důležitost mentální stránky atd.

Moderátoři:
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, – prezident APSS ČR
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. – geriatr, gerontolog

Panelisté:
Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. – Přednosta Ústavu epidemiologie, Fakultní nemocnice Bory
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. – Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. LF UK a FN Motol
a další…

Místo konání:
Divadlo u Valšů
Karolíny Světlé 18
Praha 1