Senioři uznávají důležitost ICT, nevěří ale, že je jejich omezená znalost nějak omezuje, ukazuje analýza

wPřestože počet seniorů využívajících internet roste, digitální propast mezi generacemi zůstává stále velkým problémem. Ukazuje to výzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jehož cílem bylo zmapovat potřeby seniorů v oblasti využívání digitálních technologií.

Senioři si uvědomují důležitost digitálních technologií, nicméně nevěří, že je jejich omezená znalost nějak omezuje či ovlivňuje.

Rodinní příslušníci a pracovníci v sociálních službách to však vidí jinak.

Většina z nich se domnívá, že senioři dostatečně nevyužívají příležitosti, které digitální technologie a internet mohou nabídnout.

Z průzkumu v několika zemích EU také vyplývá, že senioři jsou ochotni dále zlepšovat své digitální dovednosti a kompetence, nicméně praxe je jiná. I přes ochotu seniorů dále se vzdělávat, je skutečná účast seniorů v neformálních vzdělávacích programech, zaměřujících se na tuto oblast, spíše omezená.

Zpráva z dvouletého projektu ICT4Elders, jehož cílem je překlenout digitální propast mezi generacemi pomocí zlepšení digitálních dovedností a kompetencí seniorů, nabízí poznatky o potřebách a výzvách, se kterými se dnešní senioři setkávají v důsledku rychlých změn digitálních služeb a aplikací. Shrnuje poznatky z analýz realizovaných v Česku, Řecku a Německu.

Fenomén nedostatečné digitální gramotnosti podle analýz přetrvává u seniorů v Česku a ještě více v Řecku. V menší míře pak v Německu.

Zpráva také poskytuje řadu doporučení, zejména pro vývoj vzdělávacího programu, který bude vyvinut s cílem účinně reagovat na identifikované potřeby.

Projekt byl zahájen v listopadu 2020 a finančně je podpořen z programu Evropské unie Erasmus+.

Zdroj: APSS ČR