Ubylo zaměstnanců i sebezaměstnaných. Pracovníků v ICT a vzdělávání naopak přibylo

Celková zaměstnanost v 1. čtvrtletí 2021 meziročně klesla o více než 82 tisíc osob. Míra zaměstnanosti se tak v porovnání se stejným obdobím minulého roku snížila na 74 %. Počet nezaměstnaných vzrostl o 73 tisíc na téměř 180 tisíc. Zaměstnanost v oblasti ICT naopak vzrostla o 32 tisíc osob, ve vzdělávání pak o 30 tisíc. Nezaměstnaných déle než jeden rok se podle výběrového šetření ČSÚ meziročně zvýšil na necelých 35 tisíc.

„Přestože v prvním čtvrtletí roku 2021 celková zaměstnanost klesla, v sektoru služeb byl úbytek pracujících částečně kompenzován nárůstem zaměstnaných v odvětví informačních a komunikačních činností a ve vzdělávání. Nárůst pracujících v terciární sféře panoval také
v exponované skupině zdravotníků,“ říká Marta Petráňová z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Celkový počet zaměstnanců na trhu práce klesl o 39,4 tis. (na 4 350,5 tis.). Klesl také počet podnikatelů (sebezaměstnaných) (o 39,8 tisíce) v důsledku snížení počtu podnikatelů bez zaměstnanců (pracujících na vlastní účet) o 37,5 tis. Počet podnikatelů se zaměstnanci (zaměstnavatelů) klesl jen mírně o 2,3 tisíce.

Počet nezaměstnaných se zvýšil na téměř 180 tisíc

Celkový počet nezaměstnaných ve věku 15 a více let se meziročně zvýšil o 73,3 tis. a dosáhl 179,5 tis. osob. Došlo jak k nárůstu počtu nezaměstnaných žen o 48,9 tis. na 98,4 tis., tak k nárůstu počtu nezaměstnaných mužů o 24,5 tis. na 81,0 tis.

Nejvíce nezaměstnaných přibylo ve Středočeském kraji (o 16,6 tis.) a v Praze (o 14,3 tis.). Značně vzrostl i počet nezaměstnaných v kraji Ústeckém (o 8,6 tis.) a Karlovarském (o 8,0 tis.).

Počet nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 3,6 tis. a dosáhl 34,8 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO v 1. čtvrtletí 2021 meziročně stoupla o 1,4 p. b. na 3,4 %.

Počet osob ekonomicky neaktivních ve věku 15 a více let se meziročně zvýšil o 7,4 tis. na 3 607,6 tis.

Zatímco počet neaktivních žen klesl o 5,5 tis., počet neaktivních mužů vzrostl o 12,9 tis., z toho ve věku do 24 let o 10,1 tis. Zvýšení počtu ekonomicky neaktivních mužů i žen bylo způsobeno nárůstem hlavně ve věkové skupině 15–19 let (o 14,2 tis.) a 65 a více let (o 33,9 tis.).

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2021 činil jejich počet 108,0 tis. osob, tj. o 14,6 tis. více než ve stejném období roku 2020.

Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 41,4 tis. osob.