Počet vysokoškoláků za deset let klesl o čtvrtinu, nejvíce u technických oborů. O zdravotní a sociální oblast naopak zájem vzrostl

Mezi lety 2010 a 2020 poklesl celkový počet studentů českých vysokých škol o čtvrtinu, zejména kvůli snižujícímu se počtu lidí ve věku 20 až 29 let. Největší úbytek postihl technické obory, nárůst naopak zaznamenala skupina oborů v oblasti zdravotní a sociální péče. Vysoké školy u nás studuje 300 tisíc studentů. Počet zahraničních studentů vzrostl o třetinu a jejich podíl se zvýšil na 17 % v roce 2020.

V roce 2020 studovalo na vysokých školách v České republice celkem 303,4 tisíce studentů a 63,8 tisíc studentů je v daném roce absolvovalo. Devět z deseti studentů se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol, 9 % navštěvovalo 31 soukromých škol a zbylé procento připadlo na dvě státní vysoké školy. Nejvíce studentů se vzdělávalo v Praze, a to 120 tisíc, s odstupem pak následovalo Brno, kde na vysokou školu chodilo 65 tisíc studentů.

„Úbytek počtu studentů se dotkl téměř všech skupin oborů. Výjimku tvoří skupina oborů v oblasti zdravotní a sociální péče, kde došlo v porovnání s rokem 2010 k nárůstu o 7 %. Naopak největší úbytek studentů zaznamenaly obory z oblasti technika, výroba a stavebnictví, a sice o 37 %,“ říká Vendula Kašparová z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.

„Mezi lety 2010 a 2020 poklesl počet studentů vysokých škol o 24,4 %. Do roku 2010 přitom každoročně rostl. Přestože se v roce 2020 počet studentů poprvé po devíti letech meziročně zvýšil o 11 tisíc, ve srovnání s rokem 2010 jich na vysokých školách studovalo o téměř 100 tisíc méně,“ upozorňuje Vendula Kašparová.

Nejvíce absolventů úspěšně ukončilo vysokoškolské studium v roce 2012

Analogicky s tím se snižuje i počet absolventů, kterých bylo vloni 64 tisíc, tedy o 30 tisíc méně než v roce 2012, kdy vysoké školy úspěšně ukončilo historicky nejvíce absolventů. Z velké části je to způsobeno změnou populační struktury a výrazně se na něm podílela snižující se velikost populace ve věku 20-29 let, tedy věku typickém pro studium vysoké školy. Nicméně i v této věkové kategorii došlo k poklesu podílu studentů vysokých škol, kdy v roce 2020 tento podíl činil přibližně 18 % v porovnání s 20 % v roce 2011, kdy byl nejvyšší.

Podíl studentů cizí státní příslušnosti se v posledních deseti letech soustavně zvyšoval a v absolutním vyjádření vzrostl o jednu třetinu (33,6 %). V roce 2020 dosáhl podíl zahraničních studentů na českých vysokých školách 17 %.

Dlouhodobě nejvyšší zájem o studium v Česku mají Slováci, s odstupem pak následují studenti z Ruské federace, Ukrajiny a Kazachstánu. Celkem studovalo v roce 2020 některou z vysokých škol v České republice 50 441 cizinců mající 165 různých státních občanství.

Další informace přináší publikace Studenti a absolventi vysokých škol v České republice.

Zdroj: ČSÚ