11 doporučení pro domácí hospicovou péči

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče zveřejnila 16. března 2020 jedenáct doporučení pro domácí hospicovou péči v ČR.

Vzhledem k náročné epidemiologické situaci doporučujeme řídit se těmito pravidly:

 1. Do odvolání zastavit příjem klientů odlehčovacích služeb;
 2. Zajistit zákaz vstupu na Vaše pracoviště komukoliv bez roušky;
 3. Zajistit, aby zaměstnanci hospiců nevstupovali do domácnosti pacienta bez roušky či ochranného štítu a bez ochranných rukavic. Do doby plné disponibility ochranných pomůcek ze strany státu používání vlastních, provizorních;
 4. Nevstupovat do rodin, kde nebudou mít všichni přítomní nasazenou roušku (stačí laická, látková atp.) – edukovat rodiny a trvat na tom;
 5. Upřednostňovat telefonickou a e-mailovou (či skype) komunikaci před osobní;
 6. Důsledně používat desinfekci rukou (při příchodu a odchodu z pracoviště či od pacienta);
 7. Vyzvat na svých stránkách k zápůjčce/věnování roušek a ochranných štítů pro Vaše potřeby;
 8. Zajistit zákaz účasti na všech pracovních akcích, které nesouvisejí s přímou péčí o pacienty a jiným neodkladným výkonem práce;
 9. Systematicky a pravidelně provádět desinfekci pracovních prostor;
 10. Poučit podřízené, pacienty a jejich rodiny o přijatých opatřeních;
 11. Přijatá opatření týkající se veřejnosti zveřejněte na webu a FB.

 

MUDr. Ilona Burdová MUDr. Pavel Sieber MUDr. Jana Vlková, Ph.D.
Předsednictvo České společnosti hospicové péče ČLS JEP
PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA