Ageing and Health: The Politics of Better Policies

Musí stárnoucí populace vytvářet konflikt mezi generacemi a krizi zdravotních systémů? Podle autorů Ageing and Health: The Politics of Better Policies (Cambridge University Press, 2021) ne. Problémem podle nich nejsou ani tak demografické změny, jako spíše politická a policy výzva vytvořit spravedlivé, udržitelné a účinné politiky pro lidi v každém věku.

Tato kniha vychází z obsáhlé analýzy Evropské observatoře pro zdravotní systémy a politiky (European Observatory on Health Systems and Policies), využívá nové důkazy ke zpochybnění některých mýtů o stárnutí a jeho dopadech na ekonomiku a zdravotní systémy.

Katastrofické a alarmující názory na stárnutí populace jsou často založeny na stereotypech a tvrzeních, která nejsou podložena důkazy. Jak se postavíme ke stárnoucí společnosti, je naše volba. Společnosti si mohou vybrat politiky, které jsou přínosem pro lidi bez ohledu na věk, podporují rovnost jak v rámci generací, tak mezi nimi. Na podporu takových koncepcí (“policy”) lze vytvářet politické koalice.

Stáhněte si knihu Ageing and Health: The Politics of Better Policies (Cambridge University Press, 2021) – viz obsah níže.

Greer, S., Lynch, J., Reeves, A., Falkenbach, M., Gingrich, J., Cylus, J., & Bambra, C. (2021). Ageing and Health: The Politics of Better Policies (European Observatory on Health Systems and Policies). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108973236

Ageing-and-Health-content_page_11-16

 

One of the most important political and economic challenges facing Europe and elsewhere is the ageing of societies. Must ageing populations create conflict between generations and crisis for health systems? Our answer is no. The problem is not so much demographic change as the political and policy challenge of creating fair, sustainable and effective policies for people of all ages. This book, based on a large European Observatory study, uses new evidence to challenge some of the myths surrounding ageing and its effects on economies and health systems. Cataclysmic views of population ageing are often based on stereotypes and anecdotes unsupported by evidence. How we address ageing societies is a choice. Societies can choose policies that benefit people of all ages, promoting equity both within and between generations, and political coalitions can be built to support such policies. This title is available as Open Access on Cambridge Core.