Pozvánka na odborný seminář k poskytování mobilní specializované paliativní péče a řízení organizace

Ministerstvo zdravotnictví ve dnech 26. – 27. 3. 2020 pořádá 1. a 2. odborný seminář k poskytování mobilní specializované paliativní péče a řízení organizace. Semináře se budou konat na Ministerstvu zdravotnictví. Vstup na semináře je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu je nutná registrace pro oba dny na e-mail: paliativa2@mzcr.cz. O Vaší registraci budete vyrozuměni e-mailem.

Semináře jsou určeny především pro odborné zástupce pro obor paliativní medicína a všeobecná sestra, management organizace a další členy týmu poskytujícího MSPP.

Seminář 26. března 2020, Ministerstvo zdravotnictví, místnost č. 281 (1. patro)

Čas Téma Přednášející
10:00 Zahájení Mgr. Marek Uhlíř
10:30 Legislativní požadavky na poskytovatele zdravotní a sociální služby MUDr. Mgr. Dagmar Záleská
11:20 přestávka
11:40 Za co jsem zodpovědná jako primářka? Co je moje práce? MUDr. Irena Závadová
12:30 oběd
13:30 Proč chceme více lékařů, více paliatra? MUDr. Pavel Svoboda
14:00 A jak nám to pomůže? Konkrétní příklady z praxe MUDr. Vendula Mazancová
Bc. Marie Sovadinová
Mgr. Daniela Nechvátalová
15:40 – 16:00 Shrnutí a ukončení semináře
16:00 Možnost neformálních konzultací MUDr. Pavel Svoboda

Mgr. Jitka Kosíková

 Seminář 27. března 2020, Ministerstvo zdravotnictví, místnost č. 281 (1. patro)

Čas Téma Přednášející
9:00 Zahájení MUDr. Pavel Svoboda
9:10 Řízení jako nástroj podpory kvality Mgr. Lena Tomšů
9:30 Změny organizační struktury v době růstu organizace Mgr. Lena Tomšů
10:30 přestávka
10:45 Proč, kdo a co aneb komunikační toky v organizaci Mgr. Lena Tomšů
12:15 přestávka
12:25 – 13:00 Shrnutí a ukončení semináře MUDr. Pavel Svoboda

Semináře jsou realizovány v rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214. Tento projekt je podpořen v Operačním programu Zaměstnanost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví