V Ostravě vzniklo za pět let více než 450 sociálních bytů. Zhruba 90 % domácností bydlení udrželo

Ostrava se dlouhodobě potýká s problémy spojenými s chudobou a vyloučenými lokalitami. Před pěti lety se rozhodla, že ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování situaci změní. Ve městě od té doby vzniklo za podpory evropských fondů krizové bydlení pro nejzranitelnější občany a více než 450 sociálních bytů, ve kterých si zhruba 90 % domácností bydlení udrželo. Ve spolupráci s Agenturou a neziskovými organizacemi se také podařilo zastavit 180 neoprávněných exekucí, pomoci 800 lidem najít si zaměstnání a zabránit odebrání 84 dětí. Informace vyplývají z dlouhodobého monitoringu a evaluace, jejichž prezentace proběhla začátkem dubna na setkání takzvaného „lokálního partnerství“.

Ostravský příklad ukazuje, že k tomu, aby se lidé vyloučení z běžného života mohli odrazit ode dna, potřebují v první řadě střechu nad hlavou. „Pana Ladislava jsme objevili uprostřed lesa hned na počátku provozu služby terénní programy v lednu 2017. Žil ve stanovém příbytku s pěti psy. Živil se sběrem kovů, které našel v přilehlém okolí. Zjistili jsme, že pochází ze Slovenska a v ČR dlouhé roky pracoval jako havíř. 15 let žil bez občanského průkazu,“ popisuje Jana Němcová z Charity Ostrava, která službu vede.

Po vzájemné dohodě a v intenzivní spolupráci s úřady a státním podnikem DIAMO podal pan Ladislav žádost o příspěvek na živobytí a začal dle splátkového kalendáře hradit dluh u zdravotní pojišťovny. Díky tomu se mu otevře možnost dosáhnout na starobní důchod a začít žít plnohodnotný život.

Agentura pro sociální začleňování pomohla městu propojit úřady, školy, místní organizace a zaměstnavatele, aby bylo možné sociální problémy ve městě řešit komplexně a s dlouhodobým efektem. Za podpory evropských fondů vznikl strategický plán, na jehož základě bylo financováno zřízení nebo rozšíření sociálních služeb, včetně terénního programu Charity Ostrava, který pomohl panu Ladislavovi dostat se z nejhoršího.

Řešení sociálních problémů šetří státu miliony

Pomoc nejzranitelnějším vrstvám obyvatel vyžaduje vstupní investici, dlouhodobě se ale vyplácí i finančně. Experti Agentury spočítali, že ztráta bydlení tisícovky osob přijde státní pokladu minimálně na 250 milionů korun ročně. A nejen to. Pro stát představuje obrovské náklady ve výší až 50 tisíc korun měsíčně také ústavní péče o děti, které jsou z nestabilního rodinného prostředí odebírány. Projekty, které ve spolupráci s Agenturou v Ostravě probíhají, pomohli zabránit odebrání dítěte celkem v 84 případech.

„Děti bohužel často doplácí na problémy svých rodičů. V Česku jsou už nyní obce, kde 10–20 % žáků neukončí ani základní vzdělání. Je prokázáno, že právě tyto děti přichází z rodin zatížených exekucemi nebo bydlí v naprosto otřesných podmínkách. Pokud se nám bude dařit tyto problémy řešit, je velký předpoklad, že děti si v dospělosti najdou slušnou práci a nebudou páchat kriminální činnost,“ říká Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování ministerstva pro místní rozvoj.

„Jsme vždy připraveni efektivně pomoci každému, kdo ji skutečně potřebuje. Pozitivní výsledky se dostavují už nyní, a určitě nehodláme usnout na vavřínech. Nadále budeme rozšiřovat kapacity sociálního bydlení, zlepšovat dostupnost zdravotní péče pro nejohroženější skupiny a snažíme se, aby si lidé z ohrožených skupin také dokázali najít práci,“ říká náměstek primátora Ostravy Zbyněk Pražák, do jehož gesce spadá rovněž i sociální oblast.

Současně apeluje na osobní odpovědnost. „Nevnucujeme pomoc nikomu, kdo o ni sám nestojí. Naštěstí je stále více těch, kterým záleží na tom, v jakém prostředí žijí.“

Tisková zpráva (redakčně upraveno)