Z domova pracují nejčastěji ve Finsku, Lucembursku a Irsku. Česko je pod unijním průměrem

Protiepidemická opatření zavedená v souvislosti s COVID-19 donutila mnoho lidí pracovat z domova. V roce 2020 v EU obvykle pracovalo z domova 12,3 % zaměstnanců ve věku 15–64 let. Během posledních deseti let zůstával stabilně na hodnotě kolem 5 %. Nejvyšší podíl lidí pracujících z domova byl ve Finsku, Lucembursku a Irsku. V Česku se podíl zaměstnanců využívajících home office mezi roky 2010 až 2020 zvýšil o 4 procentní body z 3,2 na 7,2 %.

Ve Finsku pracovala z domova  čtvrtina všech zaměstnanců (25 %), Lucembursku (23 %) a Irsku (21,5 %). Naopak nejnižší podíl zaměstnanců na “home office” byl v Bulharsku (1,2 %), Rumunsku (2,5 %), Chorvatsku (3,1 %) a Maďarsku (3,6 %). Údaje zveřejnil Eurostat v rámci Světového dne telekomunikací a informační společnosti (ITU), který připadá na 17. května.

OSVČ pracují na home office dvakrát častěji než zaměstnanci. Rozdíl se během pandemie snížil

Osoby samostatně výdělečně činné v roce 2020 pracovaly z domova zhruba dvakrát častěji než zaměstnanci. V roce 2019 byl přitom tento rozdíl mnohem vyšší. Podíl zaměstnanců, kteří obvykle pracují z domova, se zvýšil v případě zaměstnanců meziročně zvýšil z 3,2 % v roce 2019 na 10,8 % v roce 2020. V případě samostatně výdělečně činných osob byl nárůst mnohem mírnější. Podíl pracujících z domova se u OSVČ zvýšil z 19,4 % v roce 2019 na 22,0 % v roce 2020.

Z domova pracují častěji ženy než muži a lidé ve věku 25 až 49 let

V roce 2020 pracovalo z domova 13,2 % žen a 11,5 % mužů. Poněkud překvapivě z domova méně častěji pracovali mladší lidé (pouze 6,3% osob ve věku 15–24 let, ve srovnání s 13,0% osob ve věku 25–49 a 12,4 % ve věku 50-64 let).

Podíl zaměstnanců pracujících z domova v roce 2020 (%)

Země 2020
Finsko 25,1
Lucembursko 23,1
Irsko 21,5
Rakousko 18,1
Holandsko 17,8
Belgie 17,2
Dánsko 17,0
Francie 15,7
Malta 14,8
Portugalsko 13,9
Německo 13,4
Estonsko 12,6
Itálie 12,2
Evropská unie – 27 12,0
Španělsko 10,9
Polsko 8,9
Island 8,7
Černá Hora 7,5
Slovinsko 7,4
Česko 7,2
Srbsko 7,2
Řecko 7,0
Slovensko 5,7
Litva 5,4
Švýcarsko 4,9
Norsko 4,7
Kypr 4,5
Lotyšsko 4,5
Maďarsko 3,6
Chorvatsko 3,1
krocan 3,0
Severní Makedonie 2,9
Rumunsko 2,5
Bulharsko 1,2

Zdrojová data: lfsa_ehomp

Zdroj: Eurostat