Dokument: Otevřený dopis podnikatelů, expertů, firem a organizací na podporu reformy exekucí

Podnikatelé, experti, firmy a neziskové organizace ve společném otevřeném dopise požádaly premiéra Andreje Babiše o podporu reformy exekucí. Dopis si můžete přečíst níže.


V Praze dne 10. listopadu 2020

Otevřený dopis podnikatelů, expertů, firem a organizací na podporu reformy exekucí

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás kvůli jednomu z nejbolavějších míst české společnosti, kterým jsou už 20 let exekuce. V souvislosti s nastupující ekonomickou krizí se přes všechna vládní opatření nepochybně blíží i další exekuční vina. K obdobnému vývoji došlo po ekonomické krizi z roku 2008, kdy bylo v jediném roce zahájeno téměř milion exekucí, jak se můžete přesvědčit z přiloženého grafu. Abychom se tomuto černému scénáři vyhnuli, potřebujeme systém odbřemenit od přinejmenším jednoho až dvou milionů nevymahatelných exekuci a současně systém racionalizovat do budoucna.

Řadu věcí se i díky Vám již podařilo opravit, zejména v oblasti prevence. Problémy ovšem stále přetrvávají v samotném systému exekucí. Na jednoho dlužníka stále může dorážet pět, deset nebo i více exekutorů, kteří díky silně konkurenčnímu prostředí nejsou vykonavatelé veřejné moci, ale tvrdí byznysmeni obchodující s dluhy. Důsledky nenesou jen ekonomicky zlikvidovaní dlužníci, neseme je všichni. Na nižších příjmech státního rozpočtu a zvýšených výdajích na sociální podporu dohromady tratíme desítky miliard ročně. Prohlubují se rozdíly mezi jednotlivými regiony. Firmy zbytečným papírováním přichází o miliardy korun ročně. Soudní kontrola exekutorů nefunguje, protože všech 86 okresních soudů má kontrolovat všech 155 exekutorů.

Velmi si vážíme Vašeho jasného postoje deklarovaného 9. června 2019, kdy jste ve svém pravidelném nedělním hlášení napsal: “Děláme všechno proto, aby někteří exekutoři přestali mít pokušení brát svoji práci jako tvrdý byznys. Takovým musíme jasně vymezit hranice a vrátit je do reality, že jejich úkolem je pouze vykonávat spravedlnost.” S tímto popisem problému i jeho řešením zcela souhlasíme. Stejně tak souhlasíme, že dosáhnout tohoto cíle můžeme zavedením principu koncentrace a přidělováním exekucí nezávislým soudem v rámci kraje (tzv. teritorialita), jak v hlášení říkáte dále. Tím bychom zarazili kšeftování s dluhy, odstranili zbytečné papírování podnikatelů a zamezili vytlačování dlužníků mimo legální systém. V hlášení z 2. února 2020 se exekucím věnujete mnohem podrobněji a svůj postoj potvrzujete tím, že trváte na “zavedení koncentrace exekučních řízení” a “zavedení určité míry teritoriality,” za což Vám děkujeme.

Je nám líto, že Váš postoj není respektován ve vládní novele exekučního řádu ani v reálných postojích poslanců ANO během jejího projednávání. Vládní novela totiž sice plánovala zavést princip koncentrace, neodstraňuje ovšem škodlivé tržní prostředí neboli tvrdý byznys s dluhy. Ještě vážněji vnímáme, že princip koncentrace byl z vládní novely doporučen k vypuštění hlasy poslanců ANO, a to na zářijovém jednání Ústavně právního výboru. Poslanci ANO navíc hlasovali nejen proti úplné teritorialitě, ale i proti spotřebitelské teritorialitě, která představuje kompromis mezi úplnou teritorialitou a současným stavem. Z potřebných systémových změn v exekucích, které jste občanům sliboval v červnu minulého roku, tak v tuto chvíli nezbývá nic. Přislíbeny jsou jen dílčí úpravy, které nejdou k podstatě věci.

Všechny návrhy změn potřebné pro nápravu současného stavu jsou přitom připravené. Není třeba čekat na jakékoliv analýzy či sepisování legislativních návrhů. Reforma exekučního systému, se kterou se nepodařilo pohnout žádné vládě od jeho zavedení v roce 2001, je teď na stole a stačí pro ni zvednout ruku.

Proto Vás společně žádáme, abyste se zasadil u Ministryně spravedlnosti a poslanců Hnutí ANO, aby podpořili principy čisté nebo spotřebitelské teritoriality včetně koncentrace, jak jste sliboval českým občanům. Můžeme tak konečně odstranit toto velké bolavé místo našeho systému exekucí.

Děkujeme.

Za kontaktní osoby:

Marta Smolíková
ředitelka Otevřená společnost, o.p.s.
marta.smolikova@osops.cz
603 897 582

Pavla Aschermannová
vedoucí dluhové poradny
RUBIKON Centrum, z.ú.
aschermannova@rubikoncentrum.cz
603 476 833

Seznam signatářů

Daniel Prokop, sociolog
Martin Hausenblas, podnikatel
Martin Hájek, podnikatel
Jan Žůrek, podnikatel
Martin Vohánka, podnikatel
Dušan Šenkypl, podnikatel
Jan Školník, podnikatel
Šimon Vostrý, podnikatel
Ondřej Krátký, podnikatel
Libor Winkler, podnikatel
Petr Borkovec, podnikatel
Ondřej Fryc, podnikatel
Dalibor Dědek, podnikatel
Tomáš Volek, podnikatel
Jan Barta, podnikatel
Jan Sokol, filozof
Filip Pertold, ekonom
Petr Němec, advokát
Bob Kartous, expert v oblasti vzdělávání
Klára Laurenčíková, expertka v oblasti inkluze
Tonya Graves, zpěvačka
David Borges, analytik
JABLOTRON ALARMS a.s.
MyFoodMarket, s.r.o. (Sklizeno)
Partners Financial Services, a.s.
Český helsinský výbor, z.s.
Rada seniorů České republiky, z.s.
EAPN ČR, z.s.
Tamtamy o.p.s.
Nové horizonty s.r.o.
Nadace Krása pomoci
Frank Bold Society, z.s.
Charita Česká republika
RUBIKON Centrum, z.ú.
Institut prevence a řešení předlužení, z.ú.
Centrum pro společenské otázky – SPOT, z.s.
Otevřená společnost, o.p.s.
IQ Roma servis, z.s.
Ekumenická akademie, z.s.