MPSV: Čechům ve Velké Británii pomáhá připravit se na Brexit terénní pracovnice

Ve Spojeném království (UK) nyní v souvislosti s Brexitem působí terénní pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), která má pomáhat českým občanům, kteří ve Velké Británii dlouhodobě žijí a plánují zde zůstat i po Brexitu. Její služby však mohou využít i Češi, kteří se po odchodu UK z EU chystají vrátit domů. Na konci roku 2020 totiž končí přechodné období. (Období mezi datem vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 1. února 2020 a stavem, kdy od 1. ledna 2021 Spojené království definitivně z EU odejde).

Toto přechodné období slouží nejen k vyjednání podmínek budoucího vzájemného vztahu mezi EU a UK. Důležité je také pro zajištění oboustranné právní jistoty v řadě důležitých oblastí, např. pokud jde o práva občanů zemí EU, kteří se rozhodnou v UK nadále žít a pracovat, a obdobná práva občanů UK, kteří chtějí zůstat v zemích EU.

Pracovnice působí ve městě Leeds a jeho přilehlém okolí, služeb této terénní pracovnice mohou využít i Češi, kteří plánují po odchodu UK z EU návrat domů. Nejčastěji diskutovanými tématy jsou např. doklady, sociální zabezpečení, předškolní a školní vzdělávání dětí, bydlení nebo zdravotnictví.

V průběhu tohoto přechodného období si čeští občané, kteří odešli do UK za prací a chtějí zde zůstat, musí u britských úřadů vyřídit tak zvaný statut usedlíka. K čemuž potřebují tamním úřadům předložit řadu dokladů, (například doklad o státním občanství, potvrzení o sňatku nebo rozvodu, rodné listy dětí apod.). Při vyřizování tohoto statutu se mohou obrátit na terénní pracovnici MPSV, která působí ve městě Leeds a jeho přilehlém okolí.

Českým občanům může pomoci také se sociálním zabezpečením nebo s otázkami předškolního a školního vzdělávání dětí, bydlení nebo zdravotnictví. Kontaktovat ji můžete na e-mailové adrese renata.plachetkova@mpsv.cz nebo přímo na adrese, kde působí: Úřad starosty České obce v Leeds, 442 Harehills Lane, Leeds LS9 6HJ.

Kromě MPSV se mohou lidé obracet také na Ministerstvo vnitra, které vypracovalo metodiku, jak postupovat v případě, kdy nedisponují potřebnými doklady.

Veškeré poradenství poskytované terénní pracovnicí MPSV Čechům žijícím ve Spojeném království probíhá v souladu s informační příručkou Veřejného ochránce práv.

Brexit a návraty ze zahraničí – nejčastější problémy a jejich řešení

Úřad veřejného ochránce práv se dlouhodobě setkává s problémy lidí, kteří se vrací do České republiky z dlouhodobého pobytu v zahraničí. Jejich dotazy a problémy se týkají dokladů, sociálních dávek, návratem dětí do školek a škol, bydlení nebo zdravotnictví. Úřad proto vydal informační příručku, která zevrubně pokrývá většinu témat, které musí lidé před a po návratu řešit. Zaměřuje se zejména na návraty z Velké Británie. Příručka původně vznikla s cílem pomoci občanům, kteří se vracejí kvůli Brexitu. Naleznete v ní odpovědi na to, co vás čeká na pracovním úřadě, u zdravotní pojišťovny nebo ve škole, případně vás nasměruje na další informační zdroje či instituce, které vám mohou při řešení situace pomoci.

Co zajistit ještě před návratem:

 • Nemáte-li občanský průkaz, ani cestovní pas, včas požádejte zastupitelský úřad ČR v zahraničí o vydání cestovního pasu (případně cestovního průkazu).
 • Pokud se vaše dítě narodilo v zahraničí, požádejte na zastupitelském úřadu ČR o zápis narození vašeho dítěte do zvláštní matriky v Brně a vystavení českého rodného listu.
 • Veškeré úřední listiny vydané v zahraničí, které pro uznání v ČR vyžadují vyšší ověření či apostilu, si nechejte těmito doložkami opatřit ještě před svým odjezdem (např. zahraniční rodný, oddací a úmrtní list, vysokoškolský diplom, naturalizační listina, soudní rozhodnutí apod.).
 • Pokud jste pracovali v zahraničí, podporu v nezaměstnanosti vám bude zpravidla vyplácet stát vašeho posledního zaměstnání. Požádejte v daném státě o výplatu dávek v nezaměstnanosti ještě před svým odjezdem do ČR.
 • Pokud jste pracovali v zahraničí (v rámci EU, v Norsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku či na Islandu), zajistěte si pro registraci na úřadu práce v ČR evropský formulář U1.
 • Pokud budete chtít žádat o výplatu dávek v nezaměstnanosti ze zahraničí do ČR, zajistěte si formulář U2.
 • Pokud jste v zahraničí pracovali, zajistěte si také další dokumenty týkající se výkonu práce po dobu vašeho pobytu v zahraničí – zejména pracovní smlouvy, výplatní pásky a potvrzení o ukončení zaměstnání.
 • Pro účely zdravotního pojištění si zajistěte potvrzení o době vašeho zdravotního pojištění v zahraničí.
 • Zajistěte si výpis z vaší zdravotnické dokumentace v zahraničí. Výpis ze zdravotnické dokumentace v zahraničí zajistěte také pro své dítě.
 • Pro účely vzdělávání vašeho dítěte v ČR také zajistěte vysvědčení ze zahraničních škol a dokumenty o obsahu a rozsahu vzdělání absolvovaného vaším dítětem v zahraničí, případně další potřebné dokumenty popsané v kapitolách věnujících se vzdělávání.
 • Nezapomeňte v zahraničí ukončit veškeré dodávky služeb, které již nebudete využívat (např. nájem, služby mobilního operátora, internet či dodávky energií), ať vám nevzniká dluh.

 

Zdroj: Měšec.cz, MPSV, ochrance.cz