Česko dává na rodinnou politiku dvakrát menší podíl HDP než Dánsko nebo Německo

Členské státy EU-27 daly v roce 2017 celkem 301 miliard EUR na rodinné dávky (2,3 % HDP EU). To představovalo 8,6 % z celkových výdajů na sociální ochranu. Podíl výdajů na rodinné dávky z celkových výdajů na sociální ochranu se mezi členskými státy EU výrazně liší. Relativně nejvíce k celkovým sociálním výdajům na rodinné dávky vydává Lucembursko (15 %) a Polsko (13 %), naopak nejméně Nizozemsko (4 %) a Portugalsko (5 %) – viz tabulka níže.

V případě Česka se jednalo o méně než 9 % (8,8 %) celkových sociálních výdajů (viz data Eurostatu). Ve vztahu k HDP nejvíce na rodinné dávky v roce 2017 dávalo Dánsko (3,4 % HDP) a Německo (3,3 % HDP). Česká republika v uvedeném roce na rodinné dávky dala zhruba polovinu (1,6 % HDP). Celkové výdaje 27 členských států EU na rodinné dávky v roce 2017 činily celkem 301 miliard EUR (2,3 % HDP EU), což představovalo 8,6 % z celkových výdajů na dávky sociální ochrany. V absolutních číslech ČR na rodinné dávky v roce 2017 dala 286 EUR, což je méně než Polsko nebo Slovinsko, ale více než Slovensko nebo Maďarsko (viz tabulka níže).

Výdaje na rodinné dávky v zemích EU v roce 2017*
(kliknutím na sloupec seřadíte hodnoty od nejvyšší po nejnižší nebo naopak; při řazení textu nerozeznává diakritiku)

GEO/UNITVýdaje v mil. euroEUR na obyvatele% HDP% soc. výdajů
EU - 27 zemí301.004,33675,172,38,56
Belgie9.178,43806,882,17,57
Bulharsko918,77129,841,810,66
Česko3.026,22285,641,68,77
Dánsko10.045,221.742,463,411,16
Německo106.350,951.286,653,311,50
Estonsko491,13372,812,113,11
Irsko3.620,24753,061,28,45
Řecko2.539,04236,091,45,66
Španělsko14.411,17309,301,25,39
Francie55.193,46825,442,47,58
Chorvatsko869,28210,491,88,64
Itálie30.796,00508,721,86,33
Kypr242,77282,451,26,69
Lotyšsko430,62221,711,610,97
Litva506,51179,081,28,31
Lucembursko1.873,053.140,923,315,31
Maďarsko2.736,02279,532,212,07
Malta99,01211,560,95,50
Holandsko8.494,00495,821,24,18
Rakousko10.098,321.147,852,79,54
Polsko12.222,11321,852,613,35
Portugalsko2.266,07220,001,24,91
Rumunsko2.030,68103,671,17,69
Slovinsko793,14383,831,88,29
Slovensko1.361,98250,401,69,10
Finsko6.654,291.208,072,99,80
Švédsko13.755,851.367,692,910,15
Spojené království57.980,79877,712,59,41
Island513,361.494,942,410,20
Norsko11.453,302.170,433,211,61
Švýcarsko9.414,831.113,941,65,99

*Pozn.: Výdaje celkem, výdaje na 1 obyvatele, výdaje v % HDP, výdaje v % sociálních výdajů celkem.

Podíl výdajů na rodinné dávky v zemích EU v roce 2017 na HDP (řazeno sestupně)*

Stát Výdaje
(v mil. EUR)
EUR na obyvatele % HDP % soc. výdajů
Dánsko 10 045,22 1 742,46 3,4 11,16
Německo 106 350,95 1 286,65 3,3 11,50
Lucembursko 1 873,05 3 140,92 3,3 15,31
Norsko 11 453,30 2 170,43 3,2 11,61
Finsko 6 654,29 1 208,07 2,9 9,80
Švédsko 13 755,85 1 367,69 2,9 10,15
Rakousko 10 098,32 1 147,85 2,7 9,54
Polsko 12 222,11 321,85 2,6 13,35
Spojené království 57 980,79 877,71 2,5 9,41
Francie 55 193,46 825,44 2,4 7,58
Island 513,36 1 494,94 2,4 10,20
Evropská unie – 27 301 004,33 675,17 2,3 8,56
Maďarsko 2 736,02 279,53 2,2 12,07
Belgie 9 178,43 806,88 2,1 7,57
Estonsko 491,13 372,81 2,1 13,11
Bulharsko 918,77 129,84 1,8 10,66
Chorvatsko 869,28 210,49 1,8 8,64
Itálie 30 796,00 508,72 1,8 6,33
Slovinsko 793,14 383,83 1,8 8,29
Česko 3 026,22 285,64 1,6 8,77
Lotyšsko 430,62 221,71 1,6 10,97
Slovensko 1 361,98 250,40 1,6 9,10
Švýcarsko 9 414,83 1 113,94 1,6 5,99
Řecko 2 539,04 236,09 1,4 5,66
Irsko 3 620,24 753,06 1,2 8,45
Španělsko 14 411,17 309,30 1,2 5,39
Kypr 242,77 282,45 1,2 6,69
Litva 506,51 179,08 1,2 8,31
Holandsko 8 494,00 495,82 1,2 4,18
Portugalsko 2 266,07 220,00 1,2 4,91
Rumunsko 2 030,68 103,67 1,1 7,69
Malta 99,01 211,56 0,9 5,50

*Pozn.: Výdaje celkem, výdaje na 1 obyvatele, výdaje v % HDP, výdaje v % sociálních výdajů celkem.

Zdroj: Eurostat