Německo: Více než polovina samoživitelek by ráda pracovala

Více než polovina v současnosti nezaměstnaných německých samoživitelek by ráda pracovala. 27 % osamělých matek s alespoň jedním malým dítětem nebylo v roce 2017 zaměstnáno. Přesto více než polovina (55 %) osamělých matek bez práce měla o zaměstnání zájem. Mezi důvody, proč v současnosti nepracují, nejčastěji uváděly rodinné nebo osobní důvody. Matky, které nejsou zaměstnány ale mají partnera, mají mnohem menší zájem o zaměstnání (29 %). Na tiskové konferenci o osamělých rodičích v Německu to uvedli zástupci Spolkového statistického úřadu (Destatis).

Finanční situace samoživitelek a samoživitelů je vždy politickým a diskutovaným tématem. “Osamělí rodiče a jejich děti jsou více ohroženi chudobou než lidé žijící v jiných formách domácností. Opatření rodinné politiky jsou proto pro ně zvlášť důležitou podporou”, říká Dr. Georg Thiel, předseda Federálního statistického úřadu (Destatis). Míra rizika ohrožení chudobou u osob v domácnostech s jediným rodičem byla v roce 2016 v Německu 33%. Průměr pro celkovou populaci byl 16 %. Mimoto necelé dvě třetiny osob v domácnostech s jediným rodičem (63 %) neměly finanční prostředky na to, aby čelily neočekávaným výdajům v hodnotě téměř 1 000 EUR (oproti méně než třetině – 30 % – v celkové populaci).

V roce 2017 bylo v Německu celkem 8,2 milionu rodin, ve kterých žilo alespoň jedno nezletilé dítě. To je o 1,2 milionu méně než před 20 lety. Naproti tomu počet osamělých rodičů se během tohoto období zvýšil o 200 000 na více než 1,5 milionu rodin. To znamená, že téměř jedna z pěti rodin respektive domácností (19 %) v Německu s alespoň jedním malým dítětem měla v roce 2017 pouze jednoho rodiče. S podílem 70 % však stále většinu rodin tvoří manželské páry s dětmi.

 

Zdroj: Destatis