Call for Papers: 50. výroční konference České demografické společnosti (23. až 25. září 2020, Ostrava)

Česká demografická společnost na svém webu oznámila nový termín pro konání 50. výroční konference, která se uskuteční v prostorách Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve dnech 23. až 25. září 2020. V této souvislosti byla prodloužena také možnost přihlásit příspěvek na konferenci s termínem do konce července 2020. Na konferenci se můžete registrovat se můžete na stránkách společnosti. Konference se koná pod záštitou děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.

Odborné sekce: Důchodová reforma – Reprodukční stárnutí – Ekonomika zdravého stárnutí –
– Sčítání… co dál – Aktuální demografický výzkum

Posterová sekce

Bohatý doprovodný program.

KONFERENCE ZRUŠENA KVŮLI COVID-19

 

Zdroj: Česká demografická společnost