Najít cenově dostupné bydlení je v EU stále větším problémem. Ceny a nájmy za poslední roky rostly rychlejším tempem než příjmy

Ve čtvrtek 21. ledna přijal Parlament usnesení, ve kterém vyzývá členské státy, aby uznaly důstojné bydlení jako jedno ze základních lidských práv, které je vymahatelné prostřednictvím právních předpisů. Podle poslanců by měl mít každý člověk přístup k důstojnému a zdravému bydlení s kvalitní pitnou vodou, kanalizací a energiemi.

Krize bydlení je problémem pro všechny

Situace se zhoršila zejména u majitelů s nízkými příjmy a u nájemníků, ale také lidé se středním příjmem začínají pociťovat zvyšující se náklady na bydlení a údržbu jako problém. Někteří lidé jako třeba rodiče bez partnera, velké rodiny a mladí, kteří teprve začínají pracovat, vydělávají příliš málo na to, aby si mohli dovolit pronajmout byt nebo dům za tržní ceny, a naopak příliš mnoho na to, aby mohly požádat o sociální bydlení.

Tento problém se stal ještě více zřejmým během krize koronaviru, protože mnoho lidí muselo lockdown trávit v obydlích, která neposkytují dostatečný komfort. Ze střednědobého hlediska lze očekávat, že krize ještě více zvýší počty bezdomovců.

Cenově dostupné bydlení

 • Pro měření dostupnosti bydlení se nejčastěji používá kritérium poměru ceny bydlení a příjmu.
 • V letech 2010 až 2018 10 % populace v EU-27 utratilo za bydlení více než 40 % svého disponibilního příjmu. Mezi jednotlivými zeměmi ale existují značné rozdíly.

Čím je problém dostupnosti bydlení způsobený?

Jedním z hlavních důvodů vysokého růstu cen nemovitostí je fakt, že je mnozí kupují jako investice na zvýšení svých příjmů nebo jako přilepšení k důchodu – tedy jako finanční aktiva nebo komodity. Problémem jsou také zahraniční investoři, kteří kupují byty zejména v centrech velkých měst s cílem pronajímat je turistům. To tlačí ceny bytů nahoru a místní si je nemohou dovolit.

Co se týče sociálního bydlení, politiky jednotlivých členských zemí se v tomto ohledu značně liší.

Bydlení v EU: Fakta a čísla

 • Za poslední tři roky vzrostly ceny bydlení v EU v průměru o 5 %.
 • Výdaje vlád na sociální bydlení představují jen 0,66 % evropského HDP.
 • Neadekvátní bydlení stojí evropské ekonomiky 195 miliard eur ročně.

Jaké řešení navrhují poslanci?

EU může trh s bydlením nepřímo ovlivnit prostřednictvím pravidel o státní podpoře, daňových zákonů a zákonů o hospodářské soutěži a přijetím pokynů a doporučení. Například změny pravidel státní podpory by mohly orgánům veřejné správy usnadnit podporu všech skupin, jejichž potřeby v oblasti bydlení nelze za tržních podmínek snadno uspokojit.

Poslanci ve svém usnesení:

 • znovu zdůraznili svůj požadavek ukončit bezdomovectví v EU do roku 2030;
 • vyzvali Komisi a země EU, aby prostřednictvím renovace bydlení snižovaly emise a zvyšovaly energetickou účinnost v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu;
 • povzbudili členské státy, aby spolupracovaly na financování sociálních investic se sociálními partnery, občanskou společností a soukromým sektorem;
 • vyzvali členské státy, aby řešily diskriminaci zranitelných skupin na trhu s bydlením;
 • vyzvali Komisi, aby do poloviny roku 2021 předložila legislativní návrhy na to, aby se na bydlení nahlíželo v první řadě jako na lidské právo a ne jako na obchodovatelná aktiva;
 • naléhají na Komisi a členské státy, aby více investovaly do sociálního, veřejného, energeticky účinného, přiměřeného a dostupného bydlení.

Přečtěte si více o tom, co Parlament dělá v oblasti sociální politiky.

Další informace:

 

Více informací

 

Zdroj: Evropský parlament