Praha letos ze svého rozpočtu uvolní přes 444 milionů korun na sociální služby

Pražští zastupitelé schválili návrh na rozdělení grantů pro registrované sociální služby působící na území Hlavního města Prahy. Dotační program je určen na služby sociální péče, na sociální poradenství a služby sociální prevence. Celková částka navržená k rozdělení mezi nevládní organizace a městské části z rozpočtu hlavního města v letošním roce představuje 444 534 000 korun.

„Jsem ráda, že se mi podařilo prosadit, aby navzdory plošnému krácení pražského rozpočtu zůstala částka na granty pro sociální služby stejná, jako v loňském roce,” říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí menší dotace do 200 000 Kč v celkové výši 1 704 000 Kč, které již schválila Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání. Dále zastupitelstvo schválilo návrh na poskytnutí dotací nad 200 000 Kč pro jednoho žadatele, a to v celkové výši 347 155 000 Kč. Částka schválená na dotace pro městské části hlavního města a jimi zřízené příspěvkové organizace představuje 95 675 000 Kč. Finance jsou určeny například na provoz domovů pro seniory, nízkoprahových center pro děti a mládež, azylové domy nebo pečovatelské služby.

Sociální služby ještě mohou počítat s dotacemi ze státního rozpočtu, o kterém bude zastupitelstvo rozhodovat v únoru ve vazbě na státní dotaci krajům. Hlavní město Praha letos ze státního rozpočtu obdrží na tento účel 1,6 miliardy Kč, zatímco požadavek byl víc jak 4 miliardy. V únoru budou rozdělovány finanční prostředky na další okruhy služeb pro Pražany. Půjde zejména o granty pro doplňkovou síť sociálních služeb, primární prevenci, adiktologické služby a rodinnou politiku.

Granty schvaluje Praha už v lednu, stejně jako v loňském roce navzdory enormnímu zatížení magistrátního sociálního odboru, který celý proces hodnocení a schvalování grantů musel připravit při koordinování činností souvisejících s očkováním proti onemocnění COVID-19.
„Rychlé schválení grantů má význam zejména pro nevládní neziskové organizace, které každoročně předfinancovávají všechny služby, ale zvlášť citlivá je situace u těch služeb, na jejichž nepřetržitém provozu jsou lidé životně závislí. Díky nadstandardnímu nasazení úředníků sociální služby nebudou muset čekat dlouho,” dodává Milena Johnová.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy