Studie IPR: Kvalita života Pražanů

Závěry Studie kvality života Pražanů (2019) potvrzují, že jsou lidé v Praze spokojeni. Zároveň dokument poukazuje na fakt, že cizinci jsou pro Prahu stále důležitější, protože pomáhají zaplnit mezery na trhu práce. Analýza zpracovaná experty z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy se věnuje celkem 8 různým tématům, které kvalitu života ovlivňují (obyvatelstvo, mobilita, životní prostředí, bydlení, sociální služby, trh práce, spokojenost s kvalitou života, spolupráce magistrátu a městských částí v sociálních agendách).

 

Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy