WHO: Světová zpráva o stárnutí a zdraví

Světová zpráva o stárnutí a zdraví, kterou 30. září 2015 zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO), nastiňuje rámec pro podporu zdravého stárnutí, systém zdravotních služeb a prostředí přátelské seniorům. Zpráva (246 stran) obsahuje celkem 7 částí: 1. Přidání zdraví létům, 2. Zdravé stárnutí, 3. Zdraví ve stáří, 4. Zdravotnické systémy, 5. Systémy dlouhodobé péče, 6. Směrem k věku přátelskému světu, 7. Kroky do budoucna. Stáhnout zprávu.

Světová zpráva o zdraví a stárnutíPodle WHO mají investice do zdraví sociální a ekonomickou návratnost, a to jak z hlediska zdraví a kvality života starších lidí, tak umožnění pokračující participace ve společnosti.

Podle této zprávy jsou naše představy o stárnutí zastaralé a představy o seniorech jsou založeny na stereotypech. Nové i starší poznatky ukazují, že snížení soběstačnosti spojené se stárnutím souvisí s chronologickým věkem jen velmi volně. Neexistuje žádný “typický” senior. Různorodost v možnostech a zdravotních potřebách starších lidí není podle WHO náhodná, ale má své kořeny v událostech v průběhu života, což podtrhuje význam “celoživotního přístupu” ke zdraví (life-course approach), prevence a pozitivní podpory zdraví.

Jak prožijete svých 20 let navíc?

Jak uvádí zpráva, na hluboké změny je třeba reagovat stejně hlubokými změnami ve způsobu, jakým jsou zdravotní politiky formulovány a služby poskytovány.

Stáhnout zprávu.

Viz též Infografika.

Další zdroje k problematice zdravého stárnutí.

 

Zdroj: WHO