WHO: Vývoj úmrtnosti spojené s konzumací alkoholu v Evropě v letech 1990 až 2014

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila publikaci “Trends in alcohol consumption and attributable mortality in the WHO European Region, 1990–2014” (WHO, 2016) (stáhnout), která vůbec poprvé systematicky analyzuje trendy v konzumaci alkoholu a související úmrtnosti ve všech zemích Evropského regionu WHO delším časovém horizontu. Podle WHO se za posledních více než 25 let počet úmrtí v důsledku konzumace alkoholu zvýšil o 4 %. Více informací.

 
Zdroj: WHO