VZP: Počet pacientů s Alzheimerem rychle roste, náklady na léčbu poprvé přesáhly miliardu

Více než 1,1 miliardy korun vyčerpali v loňském roce na svoji léčbu klienti VZP, jimž lékaři diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Je to vůbec poprvé, co náklady největší zdravotní pojišťovny na tuto nemoc přesáhly jednu miliardu. Ještě v roce 2013 to nebylo ani 700 milionů korun. Za pět let se tak výdaje na péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí zvýšily o 65 %. Přibývá ale i nemocných – za stejnou dobu se jejich počet zvýšil o více než 41 %. Vyplývá to z analýzy, kterou VZP zpracovala při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá na pátek 21. září.

Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký věk, většina pacientů je starších 65 let. S tím, jak stárne společnost, přibývá i nemocných. Dokazují to i data VZP, kde se za pět let počet evidovaných klientů s Alzheimerem zvýšil o více než 12 tisíc. Stejný trend se dá očekávat i v dalších letech.

S tím samozřejmě rostou náklady na léčbu – opět za posledních pět let stouply u VZP o více než 439 milionů korun. Zvyšují se i průměrné náklady na jednoho pacienta, a to bezmála o 4 tisíce korun za sledované období. Podrobně to ukazuje následující tabulka.

 

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a náklady na péči

 

Počet pacientů

Náklady na péči v Kč

Průměr na pacienta
(v tis. Kč)

Rok 2013

29 352

   684 702 000

23,3

Rok 2014

32 037

   743 189 000

23,2

Rok 2015

35 862

   891 100 000

24,8

Rok 2016

38 543

   965 583 000

25,1

Rok 2017

41 528

1 126 927 000

27,1

Srovnání 2013/2017

+41,5 %

+64,6 %

16,3 %

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat. Více o nemoci, jejích příčinách či možnostech léčby.

Nejrychleji od roku 2013 přibývá klientů VZP s Alzheimerovou chorobou v Libereckém (nárůst o 77 %), Plzeňském (55 %) a Pardubickém kraji (54 %). Na opačném konci pomyslného žebříčku pak je Moravskoslezský kraj (+23 %).

 

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou v regionech

 

2013

2014

2015

2016

2017

2013/2017

Praha

4 106

4 412

4 912

5 059

5 403

+31,6 %

Středočeský kraj

2 931

3 100

3 513

3 802

4 094

+39,7 %

Jihočeský kraj

1 694

1 799

2 047

2 236

2 459

+45,2 %

Plzeňský kraj

1 377

1 578

1 729

1 923

2 136

+55,1 %

Karlovarský kraj

   716

   709

   748

   852

1 025

+43,2 %

Ústecký kraj

2 170

2 396

2 657

2 893

3 097

+42,7 %

Liberecký kraj

   909

1 074

1 259

1 390

1 611

+77,2 %

Královéhradecký kraj

1 583

1 804

1 976

2 215

2 380

+50,4 %

Pardubický kraj

2 017

2 366

2 654

2 819

3 113

+54,3 %

Kraj Vysočina

1 914

2 175

2 476

2 582

2 804

+46,5 %

Jihomoravský kraj

3 493

3 817

4 417

4 815

4 939

+41,4 %

Olomoucký kraj

1 431

1 615

1 745

1 790

1 893

+32,3 %

Moravskoslezský kraj

3 109

3 192

3 408

3 639

3 829

+23,2 %

Zlínský kraj

1 902

2 000

2 321

2 528

2 745

+44,3 %

Celkem

29 352

32 037

35 862

38 543

41 528

+41,5 %

 

Zdroj: VZP