Jste starší 35 let? Nezaměstnaní? Nastartujte svoji kariéru za podpory programu Reactivate

Práce v zahraničí není určená jen studentům, kteří si vzali na čas volno ze školy, nebo čerstvým absolventům. Evropský program pracovní mobility s názvem „Reactivate“ (Reaktivuj) je zaměřen na starší pracovníky, kteří si chtějí rozšířit své obzory.

EURES Reactivate (ilustrační foto)

Program Reactivate se zaměřuje na nezaměstnané a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, ale je přístupný i osobám, které se snaží nalézt nové zaměstnání v jiné zemi, bez ohledu na jejich vzdělání a předchozí pracovní zkušenosti.

Tento program je rozšířením programu Tvoje první práce přes EURES, což je program pracovní mobility EU pro osoby ve věku od 18 do 35 let. Spíše než na mladé pracovníky je program Reactivate zaměřen na pracovníky starší 35 let, kteří jsou ochotni se přestěhovat do jiného členského státu EU za prací, stáží nebo učňovskou přípravou.

Tento program nabízí podporu při náboru a vyhledávání vhodného pracovního místa přizpůsobenou potřebám daného pracovníka, včetně finanční podpory k pokrytí nákladů spojených s jazykovým vzděláváním či uznáním kvalifikace nebo nákladů na stěhování do zahraničí, včetně přestěhování rodiny.

Stejně jako jednotlivcům může program Reactivate pomoci také zaměstnavatelům, zejména podnikatelům s malými a středními podniky. Ti mohou získat pomoc při hledání pracovníků z jiných zemí na obtížně obsaditelná pracovní místa a mohou se na služby programu Reactivate obrátit se žádostí o podporu s řízením pracovních nabídek a nabízením pracovních míst uchazečům z EU. K dispozici je i finanční podpora pro malé a střední podniky, které připravují vstupní programy pro své nově přijaté zaměstnance.

Máte o program zájem? Pokud chcete zjistit, zda máte vy nebo vaše společnost nárok na využití služeb a podpůrných aktivit programu Reactivate nebo pokud máte zájem o kontaktní údaje, jednoduše přejděte na eures.europa.eu a vyhledejte odkaz na program Reactivate na pravé straně domovské stránky.

Program je k dispozici všem uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům všech členských států EU.

Na stránkách naleznete odkazy na hlavní služby zaměstnanosti a jejich partnerské služby zaměstnanosti nabízející tento systém (v současnosti Francie, Itálie, Švédsko).

Je možné, že přímé služby nebudou k dispozici ve všech zemích EU(v současnosti Francie, Itálie, Švédsko), nicméně služby zaměstnanosti programu Reactivate jsou schopné pomoci uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům z jakéhokoli členského státu EU. 

Propojením uchazečů o zaměstnání se zaměstnavateli – a naopak – v rámci celé EU vám může program Reactivate pomoci najít pracovní příležitost, jakou jste hledali, a současně posílit konkurenceschopnost podniků v EU.

 

Související odkazy:

 

 

Další informace:

 

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk: Upozorňujeme, že ani síť EURES, ani Evropská komise neručí za obsah žádných výše uvedených webových stránek třetích stran.

 

Zřeknutí se zákonné odpovědnosti

Cílem článků v sekci Téma… je poskytnout uživatelům portálu EURES informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Tyto články nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské komise.

 

Zdroj: EURES (Evropský Portál Pracovní Mobility)