Ve Francii žije 150 tisíc britských občanů, téměř polovina jsou penzisté

Podle analýzy Britského statistického úřadu ve Francii žije téměř 150 tisíc (148,8 v roce 2016) občanů Velké Británie. Z nich více než čtvrtina (26 %) v metropolitním regionu Nová Akvitánie na jihozápadě Francie, jehož správním střediskem je Bordeaux. Podle francouzského statistického úřadu (Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques – INSEE) je počet počet britských občanů ve Francii ještě o něco vyšší, zhruba 152 tisíc (údaj za rok 2014). 

Naopak ve Spojeném království v letech 2013 až 2015 žilo a pracovalo podle odhadů necelých 155 tisíc francouzských občanů (154,8 tisíc), což je o něco více než britských občanů ve Francii.

 

Do Francie na důchod, do Británie za prací

Necelá polovina Britů žijících ve Francii je ve věku 55 a více let (46 %). Podle britského ministerstva práce a důchodů bylo v listopadu 2016 ve Francii téměř 67 tisíc příjemců britského státního důchodu. Jejich počet od května 2002 každoročně rostl, nejrychleji v letech 2002 až 2008. Příjem britského důchodu a bydliště ve Francii ještě ale nemusí znamenat, že se jedná o britského občana nebo že daný příjemce skutečně pobývá ve Francii. Nárok na britský státní důchod totiž mohou mít i občané jiných zemí, pokud splnili stanovené podmínky.

Zatímco mnoho Britů odchází do Francie trávit důchod, většina Francouzů do Británie přichází hlavně za prací, a to hlavně do vysoce kvalifikovaných oborů – 29 % jich pracovalo v bankovnictví a finančnictví a 25 % ve veřejné správě, vzdělávání a zdravotnictví. V kvalifikovaných profesích pracovaly přibližně dvě třetiny všech Francouzů žijících v ostrovním království (65 %).

Hlavní destinací pro britské občany je ale Španělsko, které je druhým domovem pro více než třetinu všech britských občanů žijících v některé ze zemí Evropské unie.

Celkově v zemích EU dlouhodobě, tj. déle než jeden rok, žije 900 tisíc britských občanů, z toho je každý pátý (21 %) ve věku 65 a více let (189 tisíc). Nejvíce z nich právě ve Španělsku (309 tisíc), tj. třetina všech Britů v EU. Třetina Britů ve Španělsku je přitom starších 65 let.

Dalších více než 112 tisíc osob s britským občanstvím žije v Irsku. Počet irských občanů, kteří se narodili v Británii, je však více než dvojnásoný (287,6 tisíce).

V prvním čtvrtletí roku 2017 v Británii pracovalo 2,32 milionu občanů zemí EU27 (tj. všech zemí EU s výjimkou Spojeného království), což je něco málo přes 7 % všech zaměstnaných osob v Británii. Před dvaceti lety v roce 1997 v Británii pracovalo pouze 0,4 milionu občanů ze zemí EU-27, kdy tito zaměstnanci tvořili pouze 2 % celkové zaměstnanosti.

 

 

 

Počet Britů v zemích EU v roce 2015*

Země pobytu Počet Britů
Španělsko 308 821
Irsko 254 761
Francie 185 344
Německo 103 352
Itálie 64 986
Nizozemí 49 549
Kypr 40 547
Polsko 34 545
Belgie 27 335
Švédsko 24 950
Dánsko 18 556
Portugalsko 17 798
Řecko 17 679
Malta 12 046
Rakousko 11 013
Maďarsko 6 980
Finsko 6 898
Lucembursko 6 559
Bulharsko 5 329
Slovensko 4 890
Česko 4 795
Litva 3 301
Rumunsko 3 124
Lotyšsko 1 148
Chorvatsko 670
Slovinsko 578
Estonsko 487

*Pozn.: Počet osob narozených v Británii žijících v zemích EU (2015)

Zdroj: United Nations “Trends in International Migrant Stock: Migrants by destination and origin” (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, (2015)

OSN pro účel statistiky využila u 25 ze 27 států “místo narození” (pro Belgii a Českou republiku definici “cizího státního příslušníka”). 

 

Věková struktura Britů žijících v zemích Evropské unie (2011)*

Země pobytu Celkem méně než
15 let
15 až 29
let
30 až 49
let
50 až 64
let
65 a  více let
Všechny země EU 890 299 83 589 90 044 280 042 247 501 189 105
Španělsko 308 805 25 625 24 205 64 450 93 475 101 045
Francie 157 062 20 674 14 976 42 543 48 727 30 141
Irsko 112 090 11 091 17 549 44 994 24 166 14 290
Německo 96 200 6 080 12 100 36 540 29 480 12 020
Nizozemí a41,373 a 4,578 a 1,940 a 29,181 a 2,669 a 3,005
Belgie 24 975 3 545 3 768 8 989 6 193 2 480
Kypr 24 046 1 802 1 954 4 875 8 011 7 404
Itálie 22 673 1 470 1 445 9 117 7 104 3 537
Švédsko 18 119 1 181 2 517 9 025 3 716 1 680
Portugalsko 15 774 1 568 1 138 3 601 5 313 4 154
Řecko 15 388 810 1 114 4 635 5 833 2 996
Dánsko 14 700 1 151 2 243 6 403 3 478 1 425
Rakousko 8 431 1 010 1 257 3 403 1 851 910
Malta 6 652 390 520 1 531 2 054 2 157
Lucembursko 5 480 1 047 940 2 054 1 161 278
Česká republika 5 182 312 815 2 889 922 213
Finsko 3 454 136 448 2 016 649 205
Bulharsko 2 605 143 113 702 1 200 447
Maďarsko 2 602 270 452 1 041 519 320
Polsko 2 058 179 294 969 438 177
Slovensko 605 220 31 251 78 25
Rumunsko b521 b 94 b 66 b 196 b 125 b 40
Slovinsko 386 23 20 175 121 47
Chorvatsko 334 43 17 136 95 43
Estonsko 310 34 38 166 59 13
Lotyšsko 243 28 39 106 44 26
Litva c231 c 85 c 45 c 54 c 20 c 27

Zdroje: Eurostat, 2011, CBS Statline (Netherlands), 2011

*Pozn.: Metodické poznámky viz příloha 1

 

 

Daší informace a publikace:

 

Zdroj: Office for National Statistics

 

(foto: freeimages.com)