Lékaře nejčastěji navštěvují Slováci, Češi a Maďaři, nejméně Kypřané a Švédi

Průměrný počet návštěv lékaře během roku se mezi členskými zeměmi EU velmi liší. V roce 2014 lidé na Kypru a ve Švédsku navštívili lékaře v průměru méně než 3 krát za rok, zatímco na Slovensku a v Maďarsku průměrný počet návštěv na osobu činil více než 11. V ČR byl v roce 2013 počet návštěv obdobně jako v těchto zemích 11 návštěv na osobu a rok (což představuje pokles oproti 13 návštěvám ročně v roce 2006), v sousedním Polsku a Rakousku je to kolem sedmi návštěv ročně (viz tabulka níže). Není překvapením, že počet návštěv u zubaře byla mnohem nižší (viz údaje EHIS). V Rumunsku a na Kypru lidé navštívili zubaře v průměru méně než 0,5 krát ročně. Jinými slovy každý člověk navštívil zubaře méně než jednu za každé dva roky. Nejvyšší počet návštěv zubaře byl zaznamenán v Nizozemsku (2,6 návštěv na osobu ročně). V ČR 1,9 krát ročně (pokles oproti 2,0 v roce 2006). Ve většině zemí ženy navštěvují zubaře častěji než muži.

Podle údajů Eurostatu za rok 2008 fyzioterapeuta (rehabilitaci) za posledních 12 měsíců navštívilo nejvíce lidí ve Francii (18 %), v ČR návštěvu uvedlo 14 % lidí (muži 11,8 %, ženy 15,4 %).

 

Průměrný počet ambulantních (mimo nemocnici) návštěv (konzultací) lékaře

Země 2013* 2014
Maďarsko 11,74 11,81
Česko 11,09 :
Slovensko 11,04 11,28
Německo 9,90 9,90
Turecko 8,20 8,30
Litva 8,11 8,67
Španělsko 7,60 :
Srbsko 7,60 7,80
Polsko 7,10 7,20
Rakousko 6,82 6,77
Itálie 6,80 :
Slovinsko 6,50 6,60
Francie 6,40 6,30
Estonsko 6,35 6,32
Lotyšsko 6,20 5,90
Nizozemí 6,20 8,00
Chorvatsko 6,08 6,26
Island 6,00 5,90
Lucembursko 5,94 5,85
Rumunsko 4,80 5,30
Dánsko 4,60 4,50
Finsko 4,20 4,20
Norsko 4,20 4,30
Švédsko 2,93 2,92
Kypr 2,36 2,16

*Pozn.: Řazeno sestupně podle roku 2013

Consultation of a medical doctor (in private practice or as outpatient) per inhabitant [hlth_hc_phys]

 

Průměrný počet návštěv zubaře

Země 2013* 2014
Nizozemí 2,20 2,60
Česko 1,88 :
Francie 1,70 1,30
Německo 1,50 1,50
Lucembursko 1,45 1,44
Estonsko 1,38 1,39
Chorvatsko 1,34 1,27
Litva 1,30 1,42
Rakousko 1,21 1,22
Slovensko 1,14 1,13
Finsko 1,10 1,10
Švédsko 1,05 1,03
Polsko 0,90 0,90
Dánsko 0,80 0,70
Velká Británie 0,74 0,74
Maďarsko 0,73 0,73
Srbsko 0,70 0,70
Itálie 0,50 :
Turecko 0,49 0,49
Rumunsko 0,40 0,40
Kypr 0,15 0,13

* Pozn.: Řazeno sestupně podle roku 2013

Consultation of a dentist per inhabitant [hlth_hc_dent]

 
počet lékařů, farmaceutů a fyzioterapeutů na 100 tis. obyvatel v zemích EU

Zdroj: Eurostat