V roce 2015 na tuberkulózu zemřelo 33 lidí. Nejvíce ohrožuje lidi nad 85 let

V roce 2015 bylo do Registru tuberkulózy hlášeno celkem 518 onemocnění tuberkulózou všech forem a lokalizací, tj. 4,9 případu na 100 000 obyvatel. Přes nepatrný nárůst v posledních dvou letech vykazuje z dlouhodobého hlediska počet onemocnění TBC u nás trvale klesající trend a v mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci.

Výskyt tuberkulózy (TBC) je mnohem častější u mužů než u žen (muži tvoří téměř 70 % případů). Nejvíce nemocných se nachází ve vyšších věkových kategoriích. Nejčastěji jsou mezi pacienty evidovány osoby ve věku 40–59 let, relativně vzhledem k počtu obyvatel pak osoby starší 85 let. Ve věku do 15 let onemocnělo v roce 2015 pouze 5 dětí: 3 chlapci a 2 dívky.

V roce 2015 bylo do registru hlášeno 110 cizinců (tj. osob narozených mimo ČR) s onemocněním TBC. Z celkové počtu zaznamenaných onemocnění tuberkulózou to představovalo 21,2 %. Nejvíce nemocných pocházelo ze Slovenska (26 osob), Ukrajiny (24 osob), Vietnamu (11) a Rumunska (10).

Do registru bylo v roce 2015 nahlášeno celkem 33 úmrtí na tuberkulózu (může zahrnovat i dodatečně nahlášená úmrtí za předchozí období), přičemž nejvíce případů bylo evidováno v hlavním městě Praze (9 osob) a ve Středočeském kraji (7 osob).

Základní informace o tuberkulóze
  • Termín tuberkulóza zavedl v roce 1834 Scholein, ale etiologii tuberkulózy objasnil až Robert Koch.
  • Tuberkulóza je specifické infekční onemocnění, vyskytovala se již jak ve Starém Řecku, tak i v Říši římské.
  • Tuberkulózu lidí vyvolává Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis a Mycobacterium africanum – souhrně se označují jako Mycobacterium tuberculosis complex.
  • Nejčastějším zdrojem tuberkulózní nákazy je člověk nemocný tuberkulózou.
  • Přenos nákazy je inhalační cestou (kapénková infekce). Možný je přenos i přímým dotykem (inokulace) a alimentární cestou.
  • Bránou vstupu infekce je z 80–90 % dýchací ústrojí.
  • V současnosti je ve světě nejčastější smrtící infekční chorobou, asi 20 miliónů osob je nemocných tuberkulózou a každoročně na ni umírají asi 3 milióny osob.
  • Tuberkulóza je výrazně sociálně determinovaným onemocněním.

Zdroj: wikiskripta.eu

 

Hlášené počty TBC v krajích ČR

Území, kraj1

Hlášená onemocnění TBC celkem

TBC kultivačně pozitivní

TBC kultivačně pozitivní ze sputa  (nebo LV)*

TBC mikroskopicky pozitivní ze sputa

 

abs.

na 100 tis. obyv.

abs.

na 100 tis. obyv.

abs.

na 100 tis. obyv.

abs.

na 100 tis. obyv.

Česká republika

518

4,91

391

3,71

329

3,12

221

2,10

Hl. m. Praha

115

9,11

101

8,00

81

6,42

54

4,28

Středočeský

52

3,94

42

3,18

37

2,80

24

1,82

Jihočeský

16

2,51

14

2,20

11

1,73

6

0,94

Plzeňský

31

5,39

26

4,52

23

4,00

11

1,91

Karlovarský

10

3,35

4

1,34

3

1,01

3

1,01

Ústecký

53

6,44

36

4,37

32

3,89

20

2,43

Liberecký

23

5,24

14

3,19

11

2,50

14

3,19

Královéhradecký

21

3,81

9

1,63

7

1,27

6

1,09

Pardubický

18

3,49

13

2,52

13

2,52

6

1,16

Vysočina

18

3,53

11

2,16

8

1,57

7

1,37

Jihomoravský

68

5,79

53

4,52

46

3,92

31

2,64

Olomoucký

25

3,94

16

2,52

12

1,89

9

1,42

Zlínský

12

2,05

9

1,54

6

1,03

4

0,68

Moravskoslezský

56

4,61

43

3,54

39

3,21

26

2,14

1) Krajem je míněn kraj bydliště pacienta; * laryngeální výtěr

 

Stejně jako v předchozích letech bylo v roce 2015 zaznamenáno nejvíce nemocných tuberkulózou s bydlištěm v hlavním městě Praze (9,1 na 100 tisíc obyvatel). Vyšší počet hlášených onemocnění než celostátní průměr (tzn. nad 4,9 na 100 tisíc obyvatel) evidovaly dále kraje Ústecký (6,4 na 100 tisíc obyvatel), Jihomoravský (5,8 na 100 tisíc obyvatel), Plzeňský (5,4 na 100 tisíc obyvatel) a Liberecký (5,2 na 100 tisíc obyvatel). Naopak nejnižší počet onemocnění vzhledem k počtu obyvatel byl ve Zlínském kraji (2,1 na 100 tisíc obyvatel).

Publikace „Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2015“ nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) od roku 1960. Data vycházejí z Registru tuberkulózy platných k datu 6. 3. 2017. Hlášené případy onemocnění jsou hodnoceny z hlediska laboratorního ověření nemoci, věkových skupin a pohlaví, předchozí léčby, lokalizace onemocnění, citlivosti k antituberkulotikům, úmrtí nebo země narození pacienta.

V České republice podléhají hlášení všechna zjištěná onemocnění tuberkulózou nebo jinou mykobakteriózou. Správcem registru je Ministerstvo zdravotnictví, odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví. V průběhu roku 2017 vznikne na webu v souvislosti s hodnocením epidemiologické situace TBC v České republice nový vytěžovací nástroj přístupný pro veřejnost, který by měl uživateli interaktivní formou poskytnout hlubší přehled o stavu tohoto onemocnění u nás z různých nastavitelných pohledů.

Kromě tuberkulózy jsou do Registru hlášeny i případy onemocnění mykobakteriózou jinou než tuberkulóza. Ve sledovaném roce se toto onemocnění vyskytovalo ve 116 případech, což představovalo 1,1 případu  na 100 tisíc obyvatel. Z celkového počtu hlášených mykobakterióz bylo 90 plicních a 26 s jinou lokalizací.

 

Zdroj: ÚZISwikiskripta.eu