Eurostat: Dům nebo byt: Kde bydlíte?

V roce 2015 žilo podle Eurostatu 42% obyvatel Evropské unie v bytech a 57% v rodinných domech. Podíl osob žijících v bytech byl nejvyšší ve Španělsku (66%), Lotyšsku (65%) a Estonsku (63%) a podíl osob žijících v domech dosáhl vrcholu v Irsku (93%), ve Spojeném království (84% ), Chorvatsku (81%) a Belgii (77%). Také v Norsku žije vysoký podíl obyvatel v domech (81%).

Zhruba sedm z deseti lidí v EU (69 %) žije v bytě v soukromém vlastnictví, jedna pětina (20%) platí tržní nájemné a 11% žije v bytech se sníženým nájemným nebo v ubytování zdarma.

Obrázek 1: Distribuce populace podle typu obydlí, 2015 (% populace)

Zdroj: Eurostat (ilc_lvho01)

Obrázek 2: Distribuce populace podle vztahu k bydlení (vlastnictví) v roce 2015 (% populace)

Zdroj: Eurostat (ilc_lvho02)

Obrázek 3: Podíl populace s nadměrnými náklady na bydlení, 2014-2015 (% obyvatelstva)

Zdroj: Eurostat (ilc_lvho07a) (Housing cost overburden rate, 2014–15)

Tabulka 1: Nadměrné náklady na bydlení v roce 2015  podle pohlaví, věku a vztahu k bytu (% dané populace)

Zdroj: Eurostat (ilc_lvho07a)(ilc_lvho07c)
(Housing cost overburden rate by sex, age and tenure status)

Obrázek 4: Podíl populace bydlící v přeplněných bytech v roce 2015 (% dané populace)

Zdroj: Eurostat (ilc_lvho05a) and (ilc_lvho06) (Overcrowding rate)

Tabulka 2: Průměrná velikost bytu (m2) podle vztahu k bytu v roce 2012

Zdroj: Eurostat 2012 ad-hoc module ‘Housing Conditions’(ilc_hcmh01) (ad-hoc modul “podmínky bydlení”)

Obrázek 6: Míra deprivace bydlení podle počtu chybějících zařízení* EU-28, 2015 (% populace)

Zdroj: Eurostat (ilc_mddd04b) (Housing deprivation rate according to number of housing deficiency items), tj. nedostatek základního vybavení
v bytě (koupelna nebo sprchový kout nebo splachovací záchod), problémy v celkovém stavu bytu (netěsnící střecha nebo příliš tmavé obydlí).

Tabulka 3: Podíl obyvatel s problémy s bydlením nebo bez některých položek bydlení, 2015 (% dané populace)

Zdroj: Eurostat (ilc_mdho01), (ilc_mdho02),(ilc_mdho03)(ilc_mdho04)
Proportion of the population with housing problems or deprived of some housing items by poverty status, 2015 (% of specified population)

Obrázek 7: Vážný bytová deprivace podle míry chudoby, 2015 (podíl dané populace)

Zdroj: Eurostat (ilc_mdho06a) Severe housing deprivation rate by poverty status, 2015 (% of specified population)

Obrázek 8: Podíl obyvatel bydlících během zimního období v nedostatečně vyhřívaném bytě (srovnání celkové populace s populací s vysokou mírou materiální deprivace) (% dané populace)

 

Zdroj: Eurostat 2012 ad hoc modul ‘podmínky bydlení’ (HC060) Share of population living in a dwelling not comfortably warm during winter time by material deprivation status, 2012 (% of specified population)

Obrázek 9: Podíl obyvatel bydlících v bytě, ve kterém není dostatečný chlad během letního období (srovnání celkové populace s populací s vysokou mírou materiální deprivace) (% dané populace)

Zdroj: Eurostat 2012 ad-hoc module ‘Housing conditions’ (HC070) Share of population living in a dwelling not comfortably cool during summer time by material deprivation status, 2012 (% of specified population)

Tabulka 4: Podíl populace zasažených problémy v rezidenční oblasti, 2015 (% dané populace)

Zdroj: Eurostat (ilc_mddw01), (ilc_mddw02) and(ilc_mddw03) Proportion of the population suffering from problems in the residential area, 2015 (% of specified population)

Obrázek 10: Celková spokojenost s bydlením podle sociodemografických charakteristik (pohlaví, věku a typu domácnosti), EU-28, 2012 (% dané populace)

Zdroj: Eurostat 2012 ad hoc modul ‘podmínky bydlení’ (HC080) (Eurostat 2012 ad-hoc module ‘Housing conditions’) Overall satisfaction with the dwelling by socio-demographic characteristics (sex, age and household type), EU-28, 2012 (% of specified population)

Obrázek 11: Podíl obyvatel, který se v posledním pěti letech (2007 až 2012) přestěhoval do jiného bytu (% populace)

Zdroj: Eurostat 2012 a 2007 ad-hoc moduly ‘podmínky bydlení’ (PC170, MH050) Share of population having moved to other dwelling within the last five-year period, 2007 and 2012 (% of population)

Obrázek 12: Podíl obyvatel, kteří uvádí, že jsou spokojeni nebo velmi spokojeni s bydlením, 2007 a 2012 (% populace)

Zdroj: Eurostat (ilc_lvho02) Share of population reporting satisfied or very satisfied with the dwelling, 2007 and 2012 (% of population) Eurostat 2012 and 2007 ad-hoc modules on ‘Housing conditions’ (HC080, MH080)

Zdroj: Eurostat