Léčba závislosti na alkoholu a drogách loni stála více než miliardu. Přibývá závislých dětí

Náklady VZP na léčbu lidí závislých na návykových látkách v loňském roce překročily miliardu korun. Pojišťovna loni zaplatila nejvíc za posledních 5 let. Alarmující je postupný nárůst dětských uživatelů alkoholu a drog. Počet dospělých, kteří se dostali do péče lékařů kvůli zneužívání návykových látek, se za poslední roky nijak příliš neměnil, drží se stabilně kolem 40 tisíc. Nicméně náklady na jejich léčbu rostou, za uplynulých 5 let téměř o čtvrtinu.

V posledních letech stoupá počet dětí a mládeže s problémy s drogami. Od roku 2015 je to přírůstek více než 200 závislých mladších 18 let.

Počet lidí léčených ze závislosti a náklady na jejich léčbu v roce 2019

Počet pacientů
do 18 let
Náklady na léčbu v Kč Počet dospělých pacientů Náklady na léčbu v Kč
Rok 2015 1 267 15 231 536 40 475 830 970 843
Rok 2016 1 194 14 153 517 40 302 857 958 871
Rok 2017 1 272 14 509 611 40 126 874 579 370
Rok 2018 1 371 19 153 615 43 134 952 459 573
Rok 2019 1 491 19 818 318 40 255 1 036 121 479

Více než polovina léčených pacientů závislých na návykových látkách měla problémy s alkoholem, a to jak děti do 18 let, tak dospělí. Alkohol je totiž nejdostupnější droga. U dětí to dále byla marihuana a pervitin. U dospělých je situace odlišná. Ti dále nadužívají hlavně tabák a opioidy (např. léky proti bolesti). Pořadí těchto drog se v posledních letech podstatně nemění.

Alkohol, tabák a marihuana patří mezi tzv. průchozí drogy, což znamená, že mohou vést k užívání daleko nebezpečnějších návykových látek. Pozor by si tedy měli dávat hlavně lidé, kteří si myslí, že „to mají pod kontrolou“. U dětí a dospívajících má závislost na drogách rychlejší vývoj a závažnější zdravotní rizika z důvodu jejich nevyspělosti jak mentální, tak tělesné.

Nejčastější návykové látky, z jejichž závislosti se vloni léčili klienti VZP

Počet pacientů do 18 let Náklady na léčbu v Kč Počet dospělých pacientů Náklady na léčbu v Kč
Alkohol 837 6 709 026 26 965 692 514 840
Opioidy 40 140 244 2 634 29 230 287
Kanabinoidy 224 3 097 243 918 9 709 720
Sedativa nebo hypnotika 106 710 734 2 265 32 878 459
Kokain 3 3 175 133 494 683
Jiná stimulancia (pervitin) 198 4 860 764 2 401 56 896 965
Halucinogen 23 74 850 225 1 105 138
Tabák 23 42 641 3 114 3 945 511
Prchavé látky 25 63 785 158 3 625 914
Kombinace drog 303 4 115 857 5 564 205 719 962
Celkem 1 491 19 818 318 40 255 1 036 121 479

Strach a úzkost jsou během pandemie koronaviru běžnými reakcemi, a hodně lidí tak může sáhnout právě po sklence alkoholu na uvolnění. Neúměrné pití alkoholu poškozuje tělo, oslabuje imunitní systém a zvyšuje riziko infekčních onemocnění, včetně nákazy koronavirem. Návykové látky mění úsudek, myšlení a chování a zhoršují koordinaci pohybu, takže si můžete přivodit i nějaké zranění.

Když už si skleničku alkoholu dáte, rozhodně nepijte před dětmi. Vysvětlete jim, co všechno může člověku nadměrná konzumace alkoholu a jiných návykových látek způsobit. Snažte se být v této nepříjemné době střízliví a bdělí, abyste mohli kdykoliv pomoct svým blízkým.

 

Zdroj: VZP