Přispějte na obnovu požárem zničeného historického chrámu sv. archanděla Michaela v zahradě Kinských

Lidé mohou od 4. listopadu zasílat své příspěvky na obnovu historického kostela svatého Michaela v zahradě Kinských na transparentní účet 500089822/0800. Sbírka bude trvat rok, tedy do 4. listopadu 2021. Kostel známý také jako chrám sv. archanděla Michaela ve středu 28. října odpoledne požár prakticky zničil. Škoda se podle odhadů pohybuje v řádu několika milionů korun.

Chrám sv. archanděla Michaela, nebo také karpatský kostelík sv. Michala, byl celodřevěný pravoslavný chrám z druhé poloviny 17. století, přenesený v roce 1929 z Podkarpatské Rusi do pražské zahrady Kinských pod Petřínem.

Kostel byl postaven v takzvaném bojkovském stavebním slohu s prvky lidového baroka. Byl asi 14 metrů dlouhý a 8 metrů široký, věž sahala do výšky asi 17 metrů. Roubené části kostela pokrývala šindelová střecha.

Jednalo se o dar Rusínů svému tehdejšímu hlavnímu městu, Praze, jako jejich typické lidové stavby. Náklady spojené s touto operací hradilo Národní muzeum za podpory Ministerstva školství a národní osvěty Československé republiky. Chrám se stal součástí sbírek národopisného oddělení Národního muzea v Praze.

„Do sbírky se zapojují drobní dárci, ale i tací, kteří přispívají desítky tisíc korun. Kvůli dopadům koronavirové krize budeme mít asi všichni do kapsy hlouběji, o to více si cením lidí, kteří se už nyní na obnově dřevěného kostela svatého Michaela podílejí, a všem moc děkuji,“ říká Hana Třeštíková, radní pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči. Viz Na obnovu kostela sv. Michaela přispěli za necelý měsíc více jak milionem korun

Chrám v majetku Prahy několik desetiletí spravuje a užívá pravoslavná církev. Hlavní město bude škodu uplatňovat jako pojistnou událost. Movité věci jako vybavení kostela jsou v majetku pravoslavné církve, která by na ně měla mít vlastní pojištění.

Chrám sv. archanděla Michaela na Petříně (Foto: Luděk Sládek, zdroj: www.parohiapraga.eu)

Praha začala s koordinací obnovy kostela

Praha začala s koordinací obnovy kostela, pomoc ihned nabídlo Národní muzeum, Národní památkový ústav i Ministerstvo kultury.

Vznik sbírky iniciovala již v podvečer po požáru radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Hana Třeštíková, která včera vedla schůzku odborníků ohledně obnovy vyhořelého kostela. Zúčastnili se ředitelé Národního muzea a Národního památkového ústavu, náměstek ministra kultury i lidé z odboru kultury a z odboru majetku magistrátu.

„Dobrou zprávou je, že Národní muzeum má mnohem více informací o stavbě kostela, než jsme čekali. Při obnově velmi pomůže fotodokumentace, dokumentace rozebírání kostela a jeho opětovného sestavování i částečná dokumentace interiéru. Veřejná sbírka umožní nám všem, kterým na dřevěném kostele záleží, se na jeho obnově podílet,“ uvedla radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Hana Třeštíková.

„Jsem rád, že magistrátní odbor hospodaření s majetkem zareagoval obratem. Zabezpečil místo požáru a nyní nás čekají kroky, abychom stavbu zabezpečili před vnějšími vlivy jako je déšť a mráz, aby nedošlo k dalším nevratných poškozením,“ uvedl radní hl. m. pro oblast správy majetku a majetkových podílů Prahy Jan Chabr.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy (praha.eu), prague.eu, parohiapraga.eu