Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu?

Příspěvek na mobilitu je legislativně upraven zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění. Příspěvek na mobilitu je dávka pro osoby se zdravotním postižením starší 1 roku, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P podle právních předpisů účinných od 1.1.2014. Žadatel o dávku se musí opakovaně v kalendářním měsíci dopravovat (veřejnou dopravou, sám řídit apod.) nebo být dopravován (příbuznými, známými, taxi apod.) za úhradu a dále mu nesmí být poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách. Výše příspěvku na mobilitu je stejná pro všechny žadatele, od úřadu práce obdrží měsíčně 550,- Kč. O příspěvek je možné požádat (viz formulář) na kontaktním pracovišti úřadu práce dle trvalého pobytu žadatele, kterým je zdravotně postižená osoba.

Příspěvek může získat i člověk v pobytové sociální službě

Existují důvody hodné zvláštního zřetele, kdy může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby. Tyto případy se však v praxi vyskytují jen zřídka. Týká se to např. osob v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením, pokud se dopravují nebo jsou dopravovány v kalendářním měsíci opakovaně za úhradu. V případě domů s pečovatelskou službou se nejedná o pobytové sociální služby, ale formu nájemního bydlení (tzv. byty zvláštního určení), o jejichž přidělení rozhodují obce na základě vlastních kritérií. Nájemci těchto bytů tak mohou o příspěvek na mobilitu žádat stejně jako lidé bydlící doma, tj. v přirozeném sociálním prostředí.

Během hospitalizace nárok na příspěvek zaniká

Příspěvek na mobilitu se zastavuje a nevyplácí, pokud je oprávněná osoba hospitalizovaná déle než 1 kalendářní měsíc. Trvá-li hospitalizace například od 7.8. do 23.11., vyplatí se příspěvek pouze za měsíce srpen a listopad. V ostatních měsících trvala hospitalizace déle než kalendářní měsíc, nárok na výplatu proto nevzniká. Nárok na dávku není také za měsíc, ve kterém došlo k úmrtí oprávněné osoby. V případě úmrtí přechází nárok postupně na manžela, děti a rodiče, jestliže žili s oprávněnou osobou v době její smrti ve společné domácnosti. Úřad práce doplatí částky za celé měsíce, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby.

Jak požádat o příspěvek na mobilitu – Podívejte se na návod Úřadu práce ČR

Příspěvek na mobilitu nahradil příspěvky na provoz motorového vozidla a individuální dopravu

Příspěvek na mobilitu je vyplácen podle zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, v platném znění, který je účinný od 1.1.2012. Zákon vznikl v rámci tzv. Drábkovy sociální reformy. Příspěvek na mobilitu nahradil příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu, které byly do té doby vypláceny podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. jednou ročně. Příspěvek na provoz motorového vozidla činil pro osoby s mimořádnými výhodami II. stupně (průkaz ZTP) 6 000,- Kč ročně a pro osoby s mimořádnými výhodami III. stupně (průkaz ZTP/P) 9 900 Kč ročně. Příspěvek na individuální dopravu pak dosahoval výše 6 500 Kč ročně.

V letech 2010–2012 byly oba příspěvky vypláceny v nižších částkách, příspěvek na provoz motorového vozidla ve výši 7 920 Kč ročně pro osoby s průkazem  ZTP/P a ve výši 3 000 Kč ročně pro osoby s průkazem ZTP. V současnosti stát vyplácí zdravotně postiženým osobám s průkazem ZTP/P i ZTP měsíčně příspěvek na mobilitu ve stejné výši celkem 4 800,- Kč ročně (tj. 400 Kč za měsíc x 12). Ve srovnání s aktuálním stavem snížení nejvíce postihlo osoby s průkazem ZTP/P.  V porovnání s legislativou platnou před sociální reformou stát zdravotně postiženým osobám s nárokem na průkaz ZTP/P nyní poskytuje zhruba o 3 120 Kč ročně méně než v letech 2010 až 2012 a o 5 100 Kč méně oproti období před rokem 2010. Právě skupině osob s průkazem ZTP/P tuto „nespravedlnost“ napravila novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.

Zdroje:

Viz též videospoty: Na koho se obrátits čím vám poradí sociální odbors čím vám pomůže praktický lékař – jaké sociální služby existují – sociální dávky, o které lze žádatco nabízí Úřad práce ČRjak podat žádost o dávkyjak probíhá řízení o příspěvku na péči – celostátní linky pro pečující zdarma – užitečné weby pro pečujícízdravotní pomůcky  – služby Pečuj doma Diakonie ČCEvyhledávač podpory a služeb Pečuj domaco je to neformální péčeAlfa Human Services (podpora rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením) –  Linka pro seniory a pečující ELPIDA – jak podat odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání dávky. – vyhledavač sociální a zdravotních služebwww.mapapece.cz