Příspěvek na auto pro osoby s autismem a příspěvek na pomůcky pro osoby s demencí. Vláda schválila změny v dávkách

Vláda na svém jednání v pondělí 25. ledna 2020 schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se rozšíří nároky na pořízení motorového vozidla pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby s demencí. Návrh směřuje rovněž ke zjednodušení administrativy příspěvku na mobilitu i příspěvku na zvláštní pomůcku.

Čtete též: Držitelům průkazu ZTP a pečujícím o děti s autismem nebo špatně pohyblivým lidem s demencí se možná zjednoduší život

„Jsem ráda, že jsme se na dnešní vládě dohodli na rozšíření nároků na příspěvek až 200 tisíc na pořízení auta pro osoby s poruchou autistického spektra a na příspěvku na zvláštní pomůcku pro lidi s demencí. Těžce zkoušeným pečujícím rodinám tak hodně ulevíme,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla pro osoby s PAS

Nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla až do výše 200 tisíc Kč nově vznikne i lidem se závažným funkčním dopadem poruch autistického spektra, aniž je u nich přítomno mentální postižení určité hloubky.

Současná právní úprava umožňuje poskytnout osobám s PAS příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla a speciální zádržní systém pouze, pokud mají rovněž  mentální  retardaci  určité  závažnosti.  Nově  nárok  získají  i  osoby  s  PAS,     u nichž se i přes zavedenou léčbu vyskytují závažné projevy agrese, kvůli kterým např. nemohou využívat prostředky hromadné dopravy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí touto změnou podmínek nároku na příspěvek může každoročně pomoci zhruba 500 osobám se závažnými dopady PAS a jejich rodinám.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku i pro osoby s demencí

Příspěvek až do výše 350 tisíc Kč určený např. na bezbariérovou úpravu bytu, schodolez apod., popřípadě až do výše 400 tisíc Kč v případě schodišťové plošiny, budou nově moci získat lidé s poruchami mobility a s vážným duševním postižením bez ohledu na to, v jaké době vzniklo. Tedy nejen osoby s mentální retardací, ale i s demencí.

Demence je závažný zdravotní a sociální problém a je jednou z nejčastějších postižení nejenom u seniorů. MPSV považuje za nutné tyto osoby a jejich rodiny touto formou podpořit, a to mimo jiné s ohledem na předpokládaný demografický a očekávaný nárůst počtu osob s demencí.

Zefektivní se řízení v oblasti obou příspěvků

V případě příspěvku na pořízení motorového vozidla bude upraven postup v případě, kdy je cena vozidla známa již před rozhodnutím o nároku. Odpadnou tak např. situace, kdy se nesnižuje výše příspěvku dle ceny vozidla a rozdíl v případě nižší ceny vozidla musí lidé vracet.

U příspěvku na mobilitu se zjednodušuje řízení o zastavení a obnovení výplaty příspěvku.

Změny obsažené v zákoně by měly platit od 1. ledna 2022. Úpravy ještě musí schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

 

Tiskové oddělení MPSV

 

Zdroj: MPSV