Příští rok by se měly platy ve veřejných službách a správě zvýšit o 2 %, u učitelů o 10 %

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 27. května 2019 ve Strakově akademii sešli na mimořádném jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Hlavním a jediným tématem jednání bylo zvyšování platů ve veřejných službách a správě ve vazbě na přípravu státního rozpočtu na rok 2020. Ministryně financí Alena Schillerová přítomné seznámila s makroekonomickou predikcí a základními rozpočtovými parametry pro příští rok. Ministerstvo předpokládá růst ekonomiky o 2,4 procenta a inflaci 1,6 procenta. K rozpočtovým prioritám patří zvýšení důchodů a rodičovského příspěvku, zvýšení financí do vědy výzkumu a investic a stabilizace školství. Připomněla, že pro vládu je nepodkročitelný deficit ve výši maximálně 40 mld. Kč. Vláda připravuje opatření k růstu příjmů, jako je například digitální daň, vyšší zdanění tabáku, alkoholu a další. Konstatovala, že česká ekonomika zpomaluje, ale stále roste daleko rychleji než Německo.

Ministerstvo financí České republiky předpokládá plošné navýšení platů ve veřejných službách a správě na rok 2020 ve výši 2 %. U učitelské profese se pro příští rok předpokládá zvýšení platů ve výši 10 % a v roce 2021 o dalších 9 %. Problematika zvyšování platů ve veřejných službách a správě bude také tématem jednání koaliční rady vlády, která se uskuteční v pátek 31. května 2019. Sociální partneři se na jednání tripartity shodli, že budou záležitost zvyšování platů na příští rok dále diskutovat.

„Dnes jsem členům tripartity představila východiska, ze kterých vycházelo Ministerstvo financí při sestavování státního rozpočtu. Základním východiskem je makroekonomická predikce, která byla vydána v lednu letošního roku s výhledem na rok 2020 s výší růstu 2,4 %. Byla zhodnocena rozpočtovým výborem jako realistická a na základě této predikce provedlo Ministerstvo financí odhad příjmů,“ uvedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová po jednání tripartity.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula na slova ministryně okamžitě reagoval. Sdělil, že jednání je vysoce nestandardní, sociální partneři neobdrželi žádný podklad. Ekonomika v České republice byla opakovaně vyhodnocena jako nejstabilnější v Evropě. S předloženým návrhem na růst platů o 2 % proto nelze souhlasit.

Odbory požadují:

  • Pro učitele 15 % navíc,
  • Pro nepedagogy a zdravotníky nárůst o 10 %,
  • Pro ostatní pracovníky 8 %.
  • Zásadním požadavkem je také zrušení základní tabulky.
  • Po zkušenostech z letošního roku odbory požadují veškerý nárůst do tarifů.
  • Pro odbory není akceptovatelné, aby růst platů v době ekonomické prosperity, byl na hranici inflace. Výdělky v České republice stále výrazně zaostávají za výkonem české ekonomiky a pokud se sníží platy, tak se sníží spotřeba. Co se týká odměn za práci, tak je obecně známo, že uvedených průměrů nedosahuje 70 % zaměstnanců.

V souvislosti se zmíněným rozdílem mezi veřejným a soukromým sektorem chce upozornit na to, že ve státní správě pracuje většiny vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a zde je rozdíl opačný. V soukromém sektoru pobírají vysokoškoláci mzdy, které jsou v průměru vyšší o 10 000 Kč.

Porušené zvyklosti a principy

Zaměstnavatelé, požádali, aby vláda ctila sociální dialog a sociální smír. Připomněli Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR a sdělili, že nechápou, proč je tedy o návrhu jednáno, protože třetí stranou sociálního dialogu není jednotlivé ministerstvo, ale vláda. A podpořili názor odborů, že bez podkladového materiálu se nejedná. Žádají, aby se dodržovaly dohodnuté zvyklosti a principy.

Premiér Babiš znovu zopakoval, že chtěl, aby sociální partneři byli seznámeni s parametry rozpočtu a aby si před jednáním o rozpočtu vyměnili názory k růstu platů. Sdělil, že by chtěl oddělit platy ve státní správě od platů ve veřejné správě a veřejných službách. Jednání se má vztahovat na platy zaměstnanců, kteří jsou napojeni na státní rozpočet.

Zaměstnavatelé sdělili, že návrh ministryně financí podporují s doplněním. Určitě souhlasí, že výrazněji měli dostat přidáno učitelé. Zároveň souhlasí s odbory, aby více dostaly také zdravotní sestry a pečovatelé ze sociálních služeb. Ostatní by měli mít nejvýš o 2 % víc.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák sdělil, že ekonomika na vyšší platy nemá a že bohatá léta, kdy rostla přes čtyři procenta, jsou u konce. Platy ve veřejném sektoru nemohou “dramaticky předbíhat” mzdy ve firmách. V posledních letech se výdělky zaměstnanců veřejných služeb a správy zvedaly rychleji než lidem v soukromé sféře, a proto je růst platů o 2 % podle zaměstnavatelů adekvátní. Zaměstnavatelé také souhlasí se snižováním počtu zaměstnanců ve státní správě, je podle nich nutná optimalizace pracovních míst.

Žitníková: zdravotnictví a sociální služby 10 %

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková připomněla požadavek odborů zvýšit platy ve zdravotnictví a sociálních službách o 10 % a požadavek na jednání pléna tripartity ke zdravotnictví. Polemizovala s informací ministra zdravotnictví, že 11 % zvýšení platů pokrývá nárůst o 7 % tarifů a zvýšení zvláštních příplatků za směnnost. Sdělila, že tato čísla po propočtu na výši průměrného platu nevycházejí. Zopakovala, že podle informací odborů zvláštní příplatky vyplatily pouze Ministerstvem zdravotnictví řízené nemocnice. Tarif je pro zaměstnance jistota. Co se týká zvyšování platů, tak referenční období 2013 až 2018 je jistě regulérní, ovšem pokud bychom chtěli řešit skutečný vývoj, měli bychom se zabývat platy od roku 2010. Všichni si velmi dobře pamatujeme na restrikce Nečasovy vlády. Za čísla od roku 2013 je ovšem i tak ráda, protože se přímo ukázalo, že odměňování ve zdravotnictví rostlo obdobně jako u ostatních zaměstnanců ve veřejných službách, žádné extrémní nárůsty platů a mezd se nekonaly. V reakci na sdělení ministra zdravotnictví zdůraznila, odbory po celá léta požadovaly finance nejen na platy, ale také na rozvoj nemocnic a na zkvalitnění léčby pro pacienty. Celé roky vydávalo úhradovou vyhlášku Ministerstvo zdravotnictví a odbory byly ujišťovány, že navýšené finance stačí také na rozvoj nemocnic – informace lze dohledat v zápisech z jednání pracovních týmů a tripartity.

 

Aktualizováno 29. května 2019

 

Zdroj: Vláda ČR, ČMKOS