Loni přibylo výrazně méně pacientů s demencí. Důvodem je COVID

Odhady ukazují, že v Evropě žije cca 9 milionů osob s demencí, v ČR okolo 140 tisíc. Loni se léčilo s Alzheimerovou chorobou 47.255 klientů VZP, z toho téměř 33 tisíc žen (70 %). V minulém roce přibylo pacientů výrazně méně, nižší záchyt nemoci mohl být způsoben epidemiologickou situací, kdy řada lidí návštěvu lékaře raději odložila. Nevyléčitelná Alzheimerova choroba se v Česku podle odhadů týká zhruba 160 tisíc mužů a žen. Nemocných ale může být mnohem více, jen se nedostali do statistik, protože jejich nemoc ještě nikdo nerozpoznal.

Do roku 2050 bude v Česku zhruba 280.000 lidí, do jejichž života zasáhne Alzheimerova choroba. A až polovinu možných budoucích pacientů by přitom podle vědců mohla ochránit důsledná primární prevence.

Celosvětově je nemocných už nyní více než 44 miliónů, v roce 2030 se tento počet pravděpodobně zvýší na téměř 76 miliónů a v roce 2050 až na 135 miliónů. Statistiky nemocných nikdy nebudou přesné, protože mnozí lidé nejsou včas diagnostikováni a jejich choroba bývá dlouho zaměňována například za náladovost či nešikovnost a podobně.

Na vyšetření k praktikovi nebo specialistovi

Ministerstvo zdravotnictví od ledna 2020 zařadilo do seznamu výkonů praktického lékaře časný záchyt demence. V rámci screeningu je testována riziková populace ve věku 65 až 80 let, aniž by dané osoby měly příznaky nemoci. Pacient, který na sobě pozoruje určité příznaky jako problémy s pamětí a podobně, může být vyšetřen také na základě doporučení svého praktického lékaře na některém ze specializovaných pracovišť (na neurologii, psychiatrii apod.). Tato vyšetření jsou také hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

V dubnu 2021 vláda ČR schválila Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030.  Plán obsahuje 49 opatření. Jeho cílem je zlepšit prevenci, péči a zvýšit povědomí o této nemoci ve společnosti.

Aktuálně podle ministerstva zdravotnictví odborníci připravují doporučení pro prevenci demence v ČR, na adaptaci nástrojů pro edukaci neformálních pečujících, které budou dostupné online, na rozšiřování sítě služeb nebo na zvyšování informovanosti o Alzheimerově nemoci ve společnosti.

Nevyléčitelná Alzheimerova choroba postihuje už čtyřicátníky

Nemoc zásadním způsobem zasahuje do kvality života nejen pacienta, ale také pečujících osob z okruhu rodiny. Nemocný zapomíná vše, co dříve znal. Nepoznává své blízké, ztrácí orientaci v čase i prostoru, nerozumí významu slov, neumí použít předměty, které denně používal, ztrácí hygienické návyky.

„Ačkoli mnozí spojují Alzheimerovu demenci jen s vysokým věkem, pravdou je, že postihuje stále mladší lidi. Výjimkou nejsou padesátníci, objevit se může už i po čtyřicátém roku věku. U žen se demence vyskytuje zhruba 2krát častěji než u mužů. Ačkoli přesné příčiny vzniku nemoci nejsou známy, mezi významné faktory vědci řadí kromě vyššího věku a dědičnosti i nezdravý životní styl. Lidé jako by stále nevěřili, že pro své zdraví musejí něco dělat, aby si ho zachovali,“ popisuje zkušenosti z praxe vedoucí Centra podpory veřejného zdraví MUDr. Marie Nejedlá.

Prevence může snížit riziko o onemocnění až o polovinu

Riziko nástupu Alzheimerovy choroby lze minimalizovat primární prevencí. Podle odborníků může prevence snížit riziko onemocnění až o polovinu a její význam by se proto neměl podceňovat.

Pomůže zdravá strava a pravidelný pohyb. Začít je dobré v co nejmladším věku.

Riziko onemocnění lze minimalizovat vyváženou stravou, dostatkem pohybu a činnostmi, při kterých musíme přemýšlet.

Podle výzkumů fyzická, psychická a sociální aktivita, přiměřená kontrola stresu a prospěšná strava zpomalí, nebo dokonce odvrátí rozvoj příznaků.

Základem je zdravá výživa a pohyb

Fyzická aktivita má velmi příznivý vliv na krevní tlak, hladinu cholesterolu a krevního cukru. Za optimální je považováno denně alespoň 30 minut rychlé chůze nebo jízdy na kole.

K rizikovým faktorům pro vznik demence patří kromě nedostatku pohybu i obezita a vysoký krevní tlak.

Státní zdravotní ústav doporučuje zařadit každý den do jídelníčku dostatek vlákniny, hrstičku ořechů pro vysoký obsah polynenasycených mastných kyselin, 2 porce ovoce a 3 porce zeleniny denně pro obsah antioxidantů a vlákniny, citrusové plody, avokádo, ovesné vločky a vhodná je i kostička hořké čokolády.

Méně soli a uzenin, více tučných ryb

Je dobré méně solit, jíst méně uzenin a potravin či nápojů s vysokým obsahem cukru. Naopak žádoucí je jíst 2x týdně tučné ryby jako je například makrela, tuňák a sleď, a to kvůli rybímu tuku, který obsahuje omega 3 a 6 mastné kyseliny.

„Pro představu, doporučené množství soli je 5 gramů na den, což je zhruba jedna čajová lžička, ale včetně soli přidané v potravinách. Obsah cukru v jedné kostce jsou 4 gramy, přičemž doporučené denní množství přidaných cukrů odpovídá asi 24 gramům, tedy 6 kostkám cukru. Zříci bychom se měli i tabákových výrobků a přemíry alkoholu. Překračování maximální doporučené denní dávky 16 gramů alkoholu, což obsáhne třeba 1 pivo nebo sklenka vína, riziko demence výrazně zvyšuje,“ popisuje konkrétní příklady MUDr. Marie Nejedlá.

Pomáhá studium cizích jazyků či hra na hudební nástroj

Velký význam mají intelektuální aktivity, mezi které patří četba, luštění křížovek, studium cizích jazyků nebo hra na hudební nástroj do co nejvyššího věku. Studie prokázala, že mentální vytížení je zvláště vhodné v období mezi 30. – 50. rokem života. Vysvětluje se to využitím takzvané „mozkové rezervy“, která je vytvořena vznikem nových spojení mezi neurony.

Spánku ani málo, ani příliš

Důležitým faktorem pro prevenci je také dostatek spánku. Optimální doba je 9 hodin, minimum je 6. Delší doba spánku je naopak spojena se stoupajícím rizikem demence.

Léčba a péče je nákladná. Prevence může ušetřit miliardy

Alzheimerova choroba je onemocnění, které je také spojeno s velkými náklady na péči. U člověka s demencí hovoříme o 30 000 – 50 000 korunách měsíčně. Stát na náklady spojené s touto nemocí ročně vydá okolo 40 miliard korun. Primární prevence se tedy jednoznačně vyplatí nejen kvůli ochraně zdraví, ale také ekonomicky.

„Protože až 80 % chronických neinfekčních chorob je preventabilních zdravým životním stylem, teoreticky by bylo možné snížit náklady na péči o nemocné Alzheimerem až o 32 miliard korun ročně. Pokud se budeme držet při zemi a předpokládat, že primární prevencí se sníží výskyt onemocnění o 10 %, znamenalo by to úsporu 4 miliard ze státního rozpočtu. Za tuto částku by se daly postavit třeba stovky kilometrů cyklostezek, využitelných právě na pohybovou aktivitu, která by dále snižovala výskyt nejen Alzheimerovy choroby,“ konstatuje MUDr. Marie Nejedlá.

Pětistovka na procvičování paměti, pozornosti nebo řeči

VZP klientům starším 65 let nabízí příspěvek až 500 korun na pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby. Jedná se především o různé pracovní sešity na procvičování paměti, pozornosti či řeči.

Příspěvek lze také čerpat na testování paměti ve vybraných lékárnách. Informace, jak příspěvky získat, naleznou zájemci na webu VZP.

Na péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou vynaložila VZP v loňském roce více než 1,5 mld. korun

Počty klientů VZP s Alzheimerovou chorobou a náklady na péči v letech 2016-2020

Rok Počet pacientů Náklady v tisících Kč
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Na pacienta
2016 11 639 26 904 38 543 280 952 684 631 965 583 25,052
2017 12 472 29 056 41 528 323 032 803 895 1 126 927 27,137
2018 13 398 30 783 44 181 361 723 910 006 1 271 729 28,785
2019 14 376 32 311 46 687 418 583 1 061 533 1 480 116 31,7
2020 14 591 32 664 47 255 438 791 1 113 332 1 552 124 32,8

Počty klientů VZP s Alzheimerovou chorobou v jednotlivých regionech v roce 2020 (v absolutních číslech a v přepočtu na 100 tis. pojištěnců)

Kraj Absolutně Na 100 tis. pojištěnců
Praha 5 779 663
Středočeský kraj 4 729 689
Jihočeský kraj 2 899 758
Plzeňský kraj 2 243 695
Karlovarský kraj 1 080 593
Ústecký kraj 3 610 673
Liberecký kraj 1 841 570
Královéhradecký kraj 2 862 916
Pardubický kraj 3 422 982
Vysočina 3 182 873
Jihomoravský kraj 5 570 857
Olomoucký kraj 2 290 971
Moravskoslezský kraj 4 169 1 145
Zlínský kraj 3 579 1 004

Nejvíce klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou bylo v roce 2020 v Praze (5 779), Jihomoravském (5 570) a Středočeském kraji (4 729), nejméně pak v kraji Karlovarském (1080). Pokud ale tato čísla přepočítáme na 100 tis pojištěnců v jednotlivých krajích, nejvíce nemocných pak bylo v Moravskoslezském (1 145), Zlínském (1 004) a Pardubickém kraji (982), nejméně pak v kraji Libereckém (570).

Edukativní materiály v tiskové kvalitě lze stáhnout na stránkách SZÚ.

Zdroj:  SZÚ, VZP, Ministerstvo zdravotnictví