Sendvičová generace – v této životní fázi je všeho moc

Možná si říkáte, co je to ta sendvičová generace, to nemáme těch generací už dost? A možná vám to zní jako něco spojeného s jídlem. Věřte, že víc vzdáleni od pravdy byste být nemohli.

Pojem sendvičová generace se používá pro osoby, které se starají o své děti i své staré rodiče nebo rodiče partnera či partnerky, řeší svůj partnerský život, chodí do práce a mají toho zkrátka hodně. Jsou, jako náplň sendviče, uprostřed a z každé strany na ně doléhají povinnosti.  Často neví, kam dřív skočit. Péči o děti musí nějak skloubit s péčí o seniory, jsou zavaleni úkoly a starostmi. Jejich vlastní potřeby jsou často odsunuty do pozadí a bývají neviditelné.

V České republice se v tzv. „sendviči“ nachází přibližně každý 7. člověk ve středním věku. Péče o druhé je náročná. Nese s sebou omezení a nároky nejen na pečujícího, ale na celou rodinu. Ať už se jedná o bydlení, finance, časovou, psychickou a fyzickou zátěž, obtíže spojené s poskytováním zdravotní péče apod. Je důležité, aby na to pečující nebyli sami, mohl je někdo zastoupit a odlehčit jim. Aby si řekli o pomoc rodině a známým a ti, aby je vyslyšeli a pomohli. Rovněž potřebují, aby fungovaly sociální služby, aby bylo dostatek odlehčovacích a terénních služeb, které budou mít volnou kapacitu. Sendvičová generace také potřebuje přístup k důležitým informacím.

Projekt Centra pro rodinu a sociální péči „Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby“ poukázal na to, že pečující vnímají jako nejčastější problémy nedostatek času na péči a vytíženost. Cítí se dlouhodobě vyčerpaní, unavení, ve stresu a téměř všichni se potýkají s nedostatkem času na sebe, své koníčky, odpočinek anebo společenský život. Péče o seniora a dítě pro mnohé znamenala vzdát se času pro sebe. Jenže jak se dále ukázalo, je to právě čas pro sebe, který pečujícím pomáhá snižovat stres, dobíjet energii a cítit se zkrátka lépe.

I příslušníci sendvičové generace mají své potřeby

Nemusí ani nastat vyhrocená situace, jako je náhlá, či postupně se vyvíjející potřeba intenzivní péče pro některého z rodičů či blízkých příbuzných, nemoc, nečekané komplikace, aby příslušníkům sendvičové generace začal „docházet dech“. Narůstá únava, vyčerpanost, frustrace, někdy i pocit bezvýchodnosti, a přichází myšlenky typu: „Já musím myslet na všechny, ale na mě nemyslí nikdo.“ Ne každý si v takové situaci umí poradit a uskutečnit důležité pravidlo „přežití“, na které jsou upozorňováni cestující v letadle – Při problému nejprve musíte nasadit dýchací masku sobě, teprve poté druhým. To může znít jako sobectví, ale ve skutečnosti jde o přežití. Také sendvičová generace potřebuje péči a měla by ji dostat. Pokud totiž zkolabuje sendvičová generace, dolehnou následky jejího kolapsu jak na generaci seniorů, tak na generaci dětí a vnoučat.

Pokud se bavíme o potřebách sendvičové generace, neměli bychom být krátkozrací a omezovat se pouze na potřeby samotných opečovávaných. Jistě, zástupcům sendvičové generace pomůže, když bude více kvalitních služeb pro seniory s dostatečnou kapacitou, když budou mít senioři možnost trávit svůj čas aktivně a smysluplně. Ale musíme vzít na vědomí, že i lidé patřící do sendvičové generace mají své vlastní potřeby, na které se nesmí zapomínat.

  • Potřebují čas na odpočinek, čas pro sebe a čas na svůj vlastní život.
  • Potřebují mít prostor a sílu na vytváření a udržování kvalitních vztahů s partnerem a dětmi.
  • Potřebují, aby je někdo v péči zastoupil a odlehčil jim.
  • Potřebují občas vypnout.
  • Potřebují pružně plánovat využití služeb, aby mohli žít spontánněji.
  • Potřebují vědět, kam se obrátit na pomoc.

Poznali jste se v sendviči? Nebojte, nejste v tom sami.

Pamatujte, že nevědět si rady není známka selhání a požádat o pomoc je v pořádku. Pečujte o sebe a chraňte si svůj partnerský vztah. Delegujte úkoly i na další osoby. Nerezignujte na svůj profesní život. Vyžaduje-li to situace, vyhledejte odbornou pomoc. V rámci projektu Centra pro rodinu a sociální péči vznikl elektronický adresář služeb a organizací na území města Brna, které vám mohou usnadnit vaši nelehkou situaci. Najdete ho na webu www.sendvicovagenerace.cz. Je komplexní, aktuální a online.

Mgr. Lenka Špaková, odborná pracovnice v rámci problematiky sendvičové generace. Centrum pro rodinu a sociální péči.