Dlouhodobých pěstounů je stále nedostatek. Na význam pěstounství upozorní v Praze dvacítka akcí

Praha oslaví od 10. do 16. června 2019 první ročník Týdne pěstounství. Návštěvníky čekají v rámci dvacítky akcí po celé Praze semináře, diskuse s odborníky a se samotnými pěstouny, výstavy a promítání dokumentárních filmů s tematikou náhradní rodinné péče či volnočasový program pro rodiny s dětmi. Týden pěstounství je také příležitostí k poděkování pěstounům starajícím se o děti, které nemohou být se svými rodiči. Všechny akce během Týdne pěstounství Praha jsou zdarma.

„Je naší povinností zajistit, aby všechny děti mohly vyrůstat v rodinách. Bez lidí, kteří se rozhodnou stát pěstouny a zastoupí biologické rodiče, bychom nikdy nemohli tohoto cíle dosáhnout. Věřím, že bohatý program Týdne pěstounství nám pomůže rozšířit řady pěstounů a vyrůstat většímu počtu dětí v rodinném prostředí,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví, která nad akcí převzala záštitu.

Nedílnou součástí Týdne pěstounství je osvěta o náhradní rodinné péči. Dlouhodobých pěstounů je v České republice, a v Praze nevyjímaje, stále nedostatek. Aktuálně je v evidenci pouze 9 dlouhodobých pěstounů připravených převzít dítě do náhradní rodinné péče (údaj je k 30. 4. 2019). Za rok 2018 bylo přijato 35 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči a 15 žádostí o tzv. přechodnou pěstounskou péči.

Organizátoři chtějí informovat a motivovat nové zájemce o pěstounskou péči tak, aby klesal počet dětí umísťovaných mimo péči rodinnou. V rámci vybraných aktivit představí zástupci krajského úřadu, pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a doprovázejících organizací návštěvníkům informace o tom, jak je možné stát se pěstounem. Ale i jaké jsou na pěstouny kladeny nároky a jaká je následná nabídka podpůrných služeb pro rodinu, která se rozhodne dítě přijmout.

Akci pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí ve spolupráci s úřady městských částí, příspěvkovou organizací a neziskovými organizacemi.

Týden pěstounství probíhá pravidelně i v dalších krajích Česka. Ve stejném termínu jako v Praze se uskuteční Týden pěstounství ve Středočeském kraji.

Podrobný program akce na www.tydenpestounstvi.praha.eu.

Co je pěstounská péče

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, kdy je dítě rozhodnutím soudu svěřeno jednotlivci nebo do společné pěstounské péče manželů. Děti jsou do pěstounské péče svěřovány v situacích, kdy se o ně rodiče nemohou nebo nedokáží postarat. Soud nejprve hledá možnosti umístění dítěte v širší rodině, u příbuzných, ale jsou děti, které nemají v příbuzenstvu nikoho, kdo by se o ně mohl postarat. V takových situacích je pro dítě či sourozence zásadní najít nový domov.

Na rozdíl od osvojení, kdy zanikají práva a povinnosti mezi dítětem a jeho původní rodinou, u pěstounské péče zůstává rodič dítěte zákonným zástupcem, pěstoun má právo spravovat záležitosti dítěte jen v běžných věcech a nemá vyživovací povinnost k dítěti. Stát péči finančně podporuje formou pěstounských dávek, výkon pěstounské péče kontroluje a současně nabízí pěstounům odbornou podporu formou poradenství, odborných služeb. Pěstounská péče může být zrušena opět jen rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte.

Pěstounská péče může být dlouhodobá, nebo na přechodnou dobu. Pěstounská péče na přechodnou dobu je krizovým institutem. Zajišťuje individuální péči o děti po dobu, než si rodiče upraví své poměry a převezmou dítě zpět do své péče, nebo po dobu, než je vyřešena právní situace dítěte, které může být následně osvojeno. Přechodná pěstounská péče může trvat nejdéle jeden rok.

Kde získat informace a jak probíhá proces posuzování

Veškeré informace zájemcům o náhradní rodinnou péči v Praze poskytnou pracovníci odborů sociálních věcí úřadů městských částí či oddělení sociální péče Magistrátu hlavního města Prahy, Dětského centra Paprsek nebo neziskových organizací, jako je např. Středisko náhradní rodinné péče, Natama a další.

Proces zprostředkování náhradní rodinné péče v Praze začíná podáním žádosti na úřadu městské části podle místa trvalého pobytu žadatelů. Sociální pracovnice úřadu žadatele navštíví doma a shromáždí potřebné informace a dokumentaci, kterou předá krajskému úřadu, tedy Magistrátu hl. m. Prahy. Ten má na starosti zajištění psychologického vyšetření žadatelů a jejich odborné přípravy.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.