Intenzivní péči poskytuje 400 tisíc Češek a Čechů. Většina lidí považuje domácí péči za veřejný problém

Share

V České republice alespoň občas pomáhá někomu blízkému z důvodu stáří, dlouhodobé nemoci či zdravotního postižení každý pátý dospělý Čech (21,5 %). To představuje 1,8 milionu osob. Intenzivní dlouhodobou kompletní péči, která významně negativně dopadá i na jejich vlastní život, poskytuje 400 tisíc osob. Dalších 600 tisíc osob je zapojeno do středně náročné péče, tu se často snaží skloubit s pracovními povinnostmi. Pomoc dalších 800 tisíc osob pak je nejméně náročná a odehrává se v rámci běžné rodinné reciprocity. Vyplývá to z reprezentativního dotazníkového šetření, které zadal Fond dalšího vzdělání (FDV) v rámci projektu, který má pomoci rodinným pečujícím. Šetření se uskutečnilo na jaře 2018 v populaci ve věku 18 a více let. Cílem šetření bylo zmapovat zkušenosti a postoje české populace k tzv. neformální péči.  Kompletní výstupy jsou obsaženy v závěrečné zprávě z dotazníkového šetření.

Počet osob, které pečují o své blízké, kteří potřebují podporu z důvodu stáří, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci, není v ČR sledován. “Výsledky ukazují, že do péče je v ČR zapojeno významně více osob, než udávaly dosavadní expertní odhady,” uvedla Jindra Dienstbierová z Fondu dalšího vzdělávání.

Nejvíce pomoci pečující věnují svým rodičům či rodičům partnera (48 % z poskytované péče), prarodičům (16 %) a partnerům (14 %). Mezi pečujícími převažují ženy, tvoří 62 % pečujících osob, péče žen je přitom v porovnání s muži náročnější.

Dvě třetiny lidí si myslí, že péče by se měla poskytovat doma

Výstupy šetření vypovídají také o postojích české populace k neformální péči. Domácí péče se těší podpoře české veřejnosti, 66 % respondentů si myslí, že by péče o staré a nemohoucí měla probíhat v domácím prostředí. Zároveň však většina lidí považuje domácí péči za veřejný, nikoliv soukromý problém, a klíčovou roli v podpoře pečujících osob a ve financování domácí péče přisuzuje státu. Celkem 85 % populace zastává názor, že by se tématu měli věnovat čeští zákonodárci a 84 % osob schvaluje vynakládání veřejných financí ve prospěch domácí péče.

Informovanost o pomoci zůstává nízká

I přes množství osob, které jsou do péče zapojeny, i nakloněnosti Čechů k tématu domácí péče, lze pozorovat nízkou informovanost lidí o existujících možnostech podpory pečujících. „Dohromady 45 % dotázaných nebylo schopno jmenovat žádnou podpůrnou službu, 36 % osob neví, na jakou instituci se mohou při vzniku pečovatelského závazku obrátit a 58 % nezná dokonce ani jeden typ zákonné podpory při péči. “Jedná se o alarmující zjištění, které je zapotřebí změnit, aby se lidem při péči o blízké dostalo potřebné podpory”, uvedl ředitel Fondu Richard Ščerba.

Projekt “Podpora neformálních pečujících II” realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2019. Je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Viz Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření.

 

Kontakt pro média:
Sandra Volkánová
koordinátorka projektové publicity
mobil: +420 778 409 835
e-mail: sandra.volkanova@fdv.cz.

 

Zdroj: Fond dalšího vzdělání (FDV)