ÚZIS: Kvůli poruchám příjmu potravy se v roce 2017 léčilo 3 731 pacientů, z toho 90 % žen

V roce 2017 bylo v psychiatrických ambulancích léčeno s touto diagnózou celkem 3 731 pacientů, z toho bylo 90 % žen. Pacienti, kteří byli léčeni pro tuto diagnózu v daném roce poprvé v životě, tvořili téměř 37 % z celkového počtu těchto pacientů. Z hlediska věkové struktury bylo téměř 12 % z celkového počtu pacientů léčených pro diagnózu poruchy příjmu potravy (ppp) ve věku 0–14 let, necelých 32 % ve věku 15–19 let a 56 % starších 20 let. Nejvíce pacientů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel daného kraje bylo léčeno ve zdravotnických zařízeních na území Prahy (114,5 pacientů na 100 tisíc obyvatel kraje), a to 3,1krát více než byl celorepublikový průměr (35,2).

K hospitalizaci v psychiatrických lůžkových zařízeních (psychiatrické léčebny pro děti i dospělé a psychiatrická oddělení ostatních lůžkových zařízení) pro poruchy příjmu potravy došlo celkem ve 454 případech. Téměř 65 % hospitalizací bylo pro diagnózu F50.0 – mentální anorexie, více než 13 % s diagnózou F50.2 – mentální bulimie a téměř 13 % s diagnózou F50.1 – atypická mentální anorexie. Ostatní ze sledovaných diagnóz byly příčinou necelé desetiny hospitalizací pro poruchy příjmu potravy.

Celkový počet hospitalizací pro poruchy příjmu potravy se během sledovaného období zvýšil, a to z 339 hospitalizací v roce 2011 na 454 v roce 2017. Častěji byly hospitalizovány ženy, muži se ve sledovaném období podíleli na celkovém počtu hospitalizací od 5 % do 10 %.

Nejvíce hospitalizací v přepočtu na 100 tisíc obyvatel daného kraje bylo v roce 2017 evidováno u osob s trvalým bydlištěm v kraji Ústeckém (5,5 hospitalizace na 100 tisíc obyvatel) a Středočeském a Kraji Vysočina (oba po 5,3 hospitalizace).

Během sledovaného období se průměrná ošetřovací doba pohybovala mezi 35–42 dny. V roce 2017 byla při léčení poruch přijímání potravy průměrná ošetřovací doba 41,3 dne a nejdelší průměrnou ošetřovací dobu vyžadovala léčba mentální anorexie dg. F50.0 (46,1 dne).

V roce 2017 tvořily hospitalizace pacientů ve věku do 15 let necelou čtvrtinu z celkového počtu hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9. Ve věku 15–19 let bylo 39 % hospitalizací a ve věku 20–29 let byla uskutečněna téměř pětina z celkového počtu těchto hospitalizací.

 

Zdroj: ÚZIS ČR